Nyhetsarkiv

Bristfällig lag gör att småsaker kan vara muta

Högsta domstolen har exempelvis sagt att om man man köper varor för 3.000 kronor och på köpet får en freestyle där marknadsvärdet är 298 kronor så är det bestickning.

304_bristfallig.jpgTorbjörn Lindhe, kanslichef på Institutet mot mutor, som varit bollplank när Läkemedelsindustriföreningen och Landstingsförbundet arbetat fram nya etiska regler, tycker att det är bra att mutfrågorna hamnat i fokus och blivit hett stoff.

– Gränserna behöver prövas och dessutom är kunskapen om mutor minimal. Här behövs mycket utbildning. Det är många som inte vet att fina middagar, en resekostnad, ett arvode för en vetenskaplig rapport, att låna en fjällstuga, eller att ta emot medlemskap i en klubb kan vara en muta.

– Att få pengar donerade till en stiftelse som man aktivt kan styra, istället för att ta emot dem själv kan också vara en mutsituation, säger Torbjörn Lindhe.

– Många tror att det inte är fråga om en muta om personen inte gör en gentjänst, men så är det absolut inte. Reglerna är till för att skydda huvudmannens intressen och huvudmannen i offentlig sektor är allmänheten, som aldrig ska behöva vara rädd för att exempelvis läkaren agerar annorlunda på grund av att han eller hon fått otillbörliga förmåner.

– En läkare berättade att han ofta åkte på konferensresor med ett visst läkemedelsbolag, men att han tagit ett principbeslut att aldrig skriva ut läkemedel från det bolaget, men då trampar han också i klaveret. För ur samhällets synpunkt kanske det läkemedlet var det bästa och då har läkaren låtit sig påverkas på ett otillbörligt sätt i sin tjänsteutövning.

Läkemedelsindustriföreningen och Landstinsgförbundet har i sina nya etiska regler kommit överens om att läkemedelsföretagen får betala högst 50 procent av kostnaderna för resa, kost och logi vid konferenser och andra sammankomster.

Torbjörn Lindhe som varit bollplank till parterna vill inte låsa sig vid en viss procentsats.
– Det förs en diskussion. Vad som är acceptabelt är för tidigt att säga. Ytterst är det bara en domstol som kan säga vad som är okey. Men det är alla omständigheter i varje enskilt fall som måste prövas.

– Personen ska ha fått en förmån som är otillbörlig i just det fallet. Gäller det en konferensresa måste domstolen pröva själva innehållet i resan för varje enskild person.

Vilka är nyckelbegrepen för att det ska vara okey?
– I första hand att det är ett seriöst program. Är det det och innehållet bedöms som seriöst kan man ju aldrig fällas för mutbrott.

– Sedan är det enligt institutets mening alltid en fördel om sjukvården betalar så mycket som möjligt för resa, uppehälle och kringarrangemang, för då minskas påverkansgraden.

Torbjörn Lindhe tycker att debatten olyckligt koncentrerats på läkares konferensresor.
– Jag tycker att problemet bör ses i ett bredare perspektiv. Det rör hela vårdsektorn, inte bara läkare, utan även sjuksköterskor, vårdbiträden och andra specialister med sjukvårdsutrustning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera