Nyhet

Bristen på jourrum tvingar barnläkare att sova på britsar

När Marie Keillar, barnläkare på NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus, ska gå jour händer det att samtliga bokningsbara jourrum är upptagna. Då börjar sökandet efter en plats att sova på. Under flera nätter har hon och hennes kollegor tvingats övernatta på en ledig brits på barnmottagningens patientrum.

– Det är ovärdigt och en otrolig försämring av arbetsmiljön. Det blir många journätter per år eftersom jag bor för långt från sjukhuset för att åka hem. Vi har en inställelsetid på 30 minuter. Att gå jour är att aldrig veta hur arbetspasset kommer att se ut. Vi har ett tungt ansvar. Som barnläkare tar jag hand om allt från svårt sjuka nyfödda till äldre barn som insjuknar i cancer. När vi är bakjour och primärjour är det otroligt viktigt att vi har tillgång till lediga jourrum för att få möjlighet till vila och återhämtning under tuffa arbetspass. Det låter egentligen som en självklarhet, men det verkar inte sjukhusledningen tycka. Ibland undrar jag om de verkligen vill ha kvar sina specialistläkare, säger Marie Keillar.

Hennes kollega Annika Sjöstrand delar Maries uppfattning. Även hon har tvingats sova på en ledig brits när samtliga jourrum varit uppbokade.

– Det är frustrerande och ökar förstås stressen. När alla rum är upptagna står vi där och tvingas leta efter en sovplats. Till skillnad från Marie kan jag i regel åka hem, men det går inte alltid beroende på hur joursituationen ser ut.

De berörda jourrummen bokas direkt på en skärm utanför respektive jourrum. Möjligheten till återkommande bokning finns inte för att undvika att jourrummen reserveras i förtid.

Beslutet att förändra organisationen runt jourrum fattades av sjukhusledningen i juli 2020. I korthet resulterade det i att samtliga jourrum på NÄL omfördelades och blev en förvaltningsgemensam resurs där fem jourrum blev bokningsbara. Barnkliniken blev i och med beslutet av med sina bakjoursrum.

Kollegan Annika Sjöstrand delar Maries uppfattning om svårigheterna att hitta en lämplig sovplats.FOTO: Joachim Nywall

– Var ska tiden och orken komma ifrån? De bokningsbara jourrummen ligger en bit från barnkliniken. Att inte veta var man ska sova och i vilket rum är stressfyllt, särskilt när du snabbt ska rusa i väg och knappt vet var du befinner dig. Dessutom är jourrummen inte låsbara utifrån och du kan inte lämna värdesaker kvar. Tidigare hade vi jourrum på barnkliniken där vi hade gjort det hemtrevligt och där vi kunde lämna kvar personliga tillhörigheter som tandborste, telefonladdare och dator, säger Marie Keillar.

Förändringen hade vissa poänger, menar Johan Klaar, specialistläkare och huvudskyddsombud för läkare i NU-sjukvården. Vissa kliniker blev av med sina egna jourrum samtidigt som vissa beredskapslinjer och jourlinjer fick tillgång till jourrum som de tidigare saknat. Beslutet togs dock utan närmare dialog med medarbetare.

– Det var mitt i semestern och många kände inte till att beslutet var på gång. Det är så klart inte acceptabelt att det inte finns tillgång till tillräckligt många jourrum. Det är dessutom viktigt att beslutet följs upp så att rummen verkligen används av läkare i jour och inte av andra. Vi har lyft frågan och skrivit avvikelser till sjukhusledningen, säger Johan Klaar.

Magdalena Åberg är verksamhetschef för barn- och ungdomsvården inom NU-sjukvården.

– Jag är väl medveten om problemen som medarbetare beskriver och hur det påverkar arbetsmiljön på ett negativt sätt. Vi har diskuterat detta mycket och jag har lyft problematiken bland annat via vårt avvikelsesystem. Beskedet jag har fått är att man från sjukhusledningen ska se över detta.

Johan Ernelin är enhetschef för NU-sjukvårdens utvecklings- och planeringsenhet. Han genomförde den utredning som låg till grund för förändringen, och har hanterat de avvikelser som skrivits.

– Först och främst vill jag beklaga att läkare inom sjukhusets verksamhet för barn- och ungdomssjukvård upplever att deras arbetsmiljö har försämrats av att NU-sjukvården infört bokningsbara jourrum. Det ska självklart inte vara så som de beskriver i intervjun, att de sover på britsar och i patientrum.

– Då flera av avvikelserna har en bakgrund i att reglerna inte följs för hur rummen kan bokas, och vad de får användas till, kommer vi under våren att ge riktad information till den berörda läkargruppen och deras chefer. Till sist är det allvarligt att läkarna som intervjuats upplever att sjukhusledningen inte tar dem på allvar och inte lyssnar på deras åsikter. Jag bokar gärna ett möte med verksamhetschefen och de läkare som vill vara med, så att vi kan föra en dialog om hur deras arbetsmiljö när det gäller jourrummen kan förbättras, säger Johan Ernelin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera