Nyhetsarkiv

”Bristen har lett till långa väntetider för patienterna”

– Neurologi är en bristspecialitet i hela landet och det har vi även märkt av på Danderyds sjukhus där vi har haft en situation med två vakanta specialistjänster det senaste året. Det har lett till långa väntetider för neurologpatienterna, säger Mats Söderhäll som är verksamhetschef på medicinkliniken på Danderyds sjukhus.

Mats Söderhäll

Han berättar att det som värst har varit upp till fem månaders väntetid för nybesök men att det alltid har gjorts en grundlig remissbedömning av vilka patienter som behöver komma till snabbare och vilka som har kunnat vänta. I de fall där patienterna har bedömts kunna få hjälp i primärvården har de hänvisats tillbaka dit.

– När det gäller återbesöken så har de däremot alltid fungerat bra hos oss. Vi har många allvarligt sjuka MS-patienter så vi kan inte spela med dem, säger Mats Söderhäll.

Och när det gäller tillsättningen av tjänsterna så börjar det äntligen ljusna lite, berättar han.

–  Vi har kunnat nyrekrytera en specialist och har även timanställt två pensionerade neurologer som delar på den andra tjänsten. Det har gjort att vi nu kan hålla vårdgarantin igen.

Neurologen på Danderyds sjukhus satsar även på att utbilda ett stort antal egna ST-läkare just nu, berättar Mats Söderhäll.

– Vi får se till att utbilda dem själva för att säkra behovet av specialister i framtiden.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera