Nyhetsarkiv

Bristande insyn när regeringen använder SKL som myndighet

Intresseorganisationen SKL har fått en allt mer myndighetsliknande roll i förhållande till regeringen – men några krav på insyn, ansvar och objektivitet har inte ställts. Nu kritiserar Riksrevisionen den otydliga ansvarsfördelningen.

Det har under senare år blivit allt vanligare att regeringen använder intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i den statliga styrningen av vården. Det har bland annat lett till minskad insyn och otydlig ansvarsfördelning, konstaterar Riksrevisionen efter att ha genomfört tio granskningar av statens styrning av vården. I slutrapporten skriver Riksrevisionen bland annat att regeringen i stor utsträckning använt överenskommelser med SKL för att styra hälso- och sjukvårdens utveckling – istället för Socialstyrelsen som är den centrala förvaltningsmyndigheten på området.

– SKL är en medlemsorganisation som i första hand ska värna kommunernas och landstingens intressen. Men regeringen har gett SKL en myndighetsliknande roll utan att ställa motsvarande krav på insyn, ansvar och objektivitet, säger Robert Boije, granskningschef på Riksrevisionen.

SKL:s nära band till huvudmännen för hälso- och sjukvården har visserligen gjort överenskommelser med SKL till ett förhållandevis effektivt sätt för regeringen att åstadkomma önskvärda förändringar, konstaterar Riksrevisionen. Men eftersom SKL inte är en myndighet kan varken medborgare, myndigheter eller regering ställa de krav som kan anses vara rimliga när det gäller statlig förvaltning.

– Regeringen bör i första hand använda sina myndigheter för att förverkliga sin politik, och i det här sammanhanget vore det bra att förtydliga Socialstyrelsens stödjande uppgift mot landstingen. Om regeringen fortsätter att använda SKL bör rollfördelning samt regler för insyn, förvaltning och ägande förtydligas, säger projektledare Emma Wallin.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera