Nyhetsarkiv

Brist på parkeringsplatser väcker ilska hos personalen vid SÄS

Bristen på parkeringsplatser och arbetsgivarens sätt att hantera frågan har väckt starka känslor hos de anställda vid Södra Älvsborgs sjukhus. Något som Richard Gunterberg, ordförande för Sjukhusläkarna Södra Älvsborg, tycker rimmar illa med sjukhusledningens mål om att vara regionens mest attraktiva arbetsplats.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

Den viktigaste frågan vi har lokalt i Borås är brist på parkeringar. Det råder stor upprördhet bland kollegor – flertalet bor i Göteborg som ligger cirka sex mil väster om Borås – att man inte hittar plats för parkering, trots att man betalar avgift som anställd. Detta strider starkt mot målet som sjukhusledningen har att ”vara den attraktivast arbetsplatsen i VG”.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år gällande det fackliga arbetet?

– 2017 har varit ett år där vi fått flertalet signaler om att arbetsmiljön för läkarna har blivit sämre. Flertalet så kallade medlemsärende har uppkommit, då många inte mår bra på arbetsplatsen av olika anledningar. Dessa ärenden är oftast tidskrävande för oss fackliga.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– Förhoppningen inför framtiden är att locka flera unga läkare att engagera sig i fackligt arbete. Vi har stora problem att rekrytera medlemmar som vill arbeta fackligt. Läkarkollegorna har ofta en stor tilltro till att facket skall ställa saker och ting till rätta, men få vill engagera sig.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera