Nyhetsarkiv

Brist på bröstradiologer skapar ohållbar situation

Mammografivården hotas av personalbrist och vänder inte utvecklingen kommer det om fem år att saknas bröstradiologer på varannan tjänst i Sverige.

Idag finns 97 bröstradiologer på landets olika mammografienheter och 35 procent av dem är över 60 år. De 13 personer som idag utbildar sig täcker inte framtidens behov och enligt en undersökning som Cancerfonden gjort i samarbete med Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, kommer det om fem år att saknas 59 bröstradiologer i Sverige. Undersökningen, som presenterades under onsdagen, visar också att 85 procent av landets mammografienheter idag upplever personalbrist.

Karin Leifland, ordförande för SFBR, känner igen den bild som framkommer och tror att en av anledningarna till att inte fler väljer att utbilda sig till bröstradiolog handlar om att tiden under ST-blocket är för kort.

– Om man ska bli ST-läkare inom radiologi så tar det fem till sex år och två veckor av dem är satta till mammografi, som är Sveriges vanligaste röntgenundersökning. Vi behöver en mycket längre tid i ST-blocket, säger hon.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) skriver idag på DN Debatt att ”den kanske enskilt viktigaste faktorn för att kunna förbättra tillgängligheten till vården är att problem med bemanning och kompetensförsörjning kan lösas”. Även Agneta Karlsson (S), statssekreterare vid Socialdepartementet, pekar på kompetensförsörjningen som en av de största utmaningarna som svensk sjukvård just nu.

– Vi har aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor som nu och ändå ser vi en sån brist. Jag tror att det på många områden inom vården finns möjligheter att använda andra yrkesgrupper för att avlasta och att använda teknik på ett bättre sätt, men också att få bättre flöden och processer i vården.

Ella Bohlin (KD), landstingsråd Stockholms läns landsting, menar att man i Stockholm kommer att vara hårdare i styrningen för att motverka den diskrepans som finns mellan behoven och vad läkare väljer att utbilda sig till.

– Vi kommer att strama upp ST-blocken. Dels så att de blir fler, dels så att platserna skapas där de största bristerna är. Man kan inte kan tvinga någon in i en specialitet, men vi tror ändå på de goda exemplen, säger hon.

Under onsdagens paneldebatt lyftes även digitaliseringen fram som en lösning på problemen som mammografiverksamheten står inför. Karin Leifland efterlyste ett fungerande nätverk som kan möjliggöra ett nationellt samarbete för screeningen.

– Vi måste se till att vi har ett fungerande nätverk. Vi måste hjälpas åt, även om vi är för få.

Se seminariet i sin helhet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera