Nyhetsarkiv

Brev till Socialstyrelsens gd Lars-Erik Holm: ”Landstingens ansvar att leta vårdplatser”

– Vi hoppas få ett klargörande från Socialstyrelsen om att det är landstingets ansvar att hantera bristen på vårdplatser, inte jourorganisationerna, säger Niklas Brywe.

I brevet beskriver Niklas Brywe och Anna Myredal en tung arbetssituation präglad av vårdplatsbrist. En vardag där läkarna får lägga allt mer tid på att flytta patienter, vända ambulanser och kontakta andra sjukhus för att söka platser. Vissa sjukhus har koordinatorer som letar upp vårdplatser, men de arbetar oftast bara dagtid och på vardagar.

– Blir det klart uttalat att landstingen har ansvaret, är det också de som ska ha koordinatorer dygnet runt. Då kan vi sjukhusläkare få mer tid för vård av patienterna, understryker Niklas Brywe.

Men vem bär då ansvaret när ett sjukhus är helt fullt och en ambulans tvingas vända? Så här skriver Niklas Brywe och Anna Myredal:

”Enligt Hälso och sjukvårdslagen skall lokal, sängplatser och personal tillhandahållas av landstingen för det behov som regionen kräver. Vad om detta inte sker? Kan man i det extrema läget lägga ansvaret på någon annan, exempelvis en jourlinje? För oss känns det som ett omoraliskt och närmast olagligt förfarande. Skall arbetsuppgifter överlåtas på någon annan får det ju ske endast om detta är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som överlåter arbetsuppgiften till någon annan svarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften.(Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område). För oss är det uppenbart, inga platser – ingen möjlighet till god säker vård.”

Det finns juridiskt stöd för att landstinget ska bära ansvaret, menar de två sjukhusläkarna, och hänvisar till en vägledande dom vid länsrätten i Stockholms län där Socialstyrelsen påtalat att rutiner vid överbeläggningar och behov att utlokalisera patienter inte ska belasta jourorganisationen.

Brevet avslutas med en rak fråga till Socialstyrelsens Lars-Erik Holm: ”Ska inte Socialstyrelsen kräva att ansvaret för vårdplatser läggs direkt på landstinget och lyfts från varje jourorganisation?.”

Lars-Erik Holm lät under måndagen meddela att han skulle svara på brevet från Niklas Brywe och Anna Myredal under onsdagen. Under onsdagen skickade Lars-Erik Holm vidare ärendet till avdelningschefen för Socialstyrelsens tillsynsenhet, Per-Anders Sunesson. Via sin sekreterare meddelar Sunesson att han nu förbereder svaret. Sjukhusläkaren uppdaterar så snart svaret kommer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera