Nyhetsarkiv

Bra start för ny nationell patientöversikt – NPÖ2

I går var det premiär för en helt ny version av Nationell patientöversikt – NPÖ2. Den ersätter den förra, kritiserade NPÖ.

Antalet slagningar under den första dagen, tisdag 8 december, var upp mot 3 000 till skillnad mot de 1 000 slagningar per dag som varit standard tidigare, enligt Patrik Sjöberg, IT-konsult på Inera, som utvecklat både NPÖ och NPÖ2.

– Driftsättningen gick fantastiskt bra och jag är övertygad om att det här är en superlösning. Men alla tjänster hänger på att informationen görs tillgänglig. Om vårdsystemen inte ansluter sig kommer problemen att kvarstå, säger Patrik Sjöberg.

NPÖ är en tjänst för sammanhållen journalföring, som innebär att information om en patient görs tillgänglig för vårdgivare i andra landsting och kommuner och för privata vårdgivare, om patienten lämnat samtycke.

Innehållet i NPÖ2 är densamma som i gamla NPÖ men lösningen en helt annan. NPÖ2 är en applikation som visar upp den information som huvudmännen gjort tillgänglig via Nationell tjänsteplattform, som är ett nav mellan många olika källsystem och e-tjänster.

NPÖ2 är mer användarvänligt och har tagits fram i nära samarbete med vårdens representanter, enligt Patrik Sjöberg.

– Visionen med den nya infrastrukturen är att alla system ska bygga in sammanhållen journalföring i det lokala journalsystemet. Om en stockholmare blir sjuk i Malmö ska informationen kunna synas i Melior, när patienten är tillbaka i Stockholm så syns det som skrevs in i Malmö i Take Care.

Då försvinner också irritationsmomentet med att gå mellan olika system försvinner, förklarar han.

Landstingen har arbetat hårt och bra med att ändra standard för att få nya NPÖ2 att fungera, enligt Tomas Ahl, tjänsteansvarig för systemet på Inera.

– Nu hoppas vi att fler börjar producera information så systemet blir till större nytta men kommunernas system är inte riktigt klara.

Liksom tidigare är alla 21 landsting och regioner anslutna till tjänsten, både för att ge och hämta information. Bland kommunerna är det sämre ställt – bara cirka 11 producerar information medan 231 är användare. Hur många privata vårdgivare som är anslutna är svårare att säga, enligt Tomas Ahl, eftersom de på de flesta håll i landet, Stockholm undantaget, tecknat avtal med respektive landsting i stället för med Inera.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera