Nyhetsarkiv

”Samarbete för att upptäcka njursjukdom tidigt”

Peter Bárány är ordförande i Svensk Njurmedicinsk Förening. Han säger att samarbetet med Njurförbundet främst sker på lokal nivå, men att samsynen är stor även när det gäller mer övergripande frågor. 

Bland annat tycker han att organisationerna tillsammans lyckats få gehör för att det finns mycket att vinna på tidig upptäckt av njursjukdom.

– Det har blivit uppmärksammat ordentligt att det är en dold folksjukdom. Noggrann värdering av evidensläget för allmän screening ibland annat USA har kommit till slutsatsen att allmän populationsscreening ännu inte kan rekommenderas.

Däremot poängteras värdet av ytterligare studier. Peter Bárány och Svensk Njurmedicinsk Förening är däremot positiva till det som kallas tillfällighetsscreeening, att blodtryck och prover tas på dem som kommer till vårdcentralen eller akuten oavsett anledning.

– Men det gör man ju redan på vida indikationer, så det ska man bara fortsätta med. Albuminuri testas idag regelbundet vid diabetes mellitus och rekommenderas även årligen vid hypertoni i senaste europeiska riktlinjer.

Däremot är det osäkert om det finns något att vinna på att leta efter barn och ungdomar med njursjukdom via allmänna urinprov i samband med skolhälsovårdens hälsokontroller.

– Många barn-njursjukdomar upptäcker man ändå inte med urinprov. Så det är inte säkert att man skulle fånga upp dem ändå. Det finns inte vetenskapligt stöd för att det skulle löna sig.

Njurförbundet har också efterlyst patientansvariga läkare och menar att för njurpatienter vore det naturligt om det var njurläkaren, även när patienten behöver helt andra åtgärder från sjukvården också.

Peter Bárány är medveten om att det på många ställen i landet råder brist på njurmedicinare, något som kan försvåra ansvar och kontinuitet. Det finns dock goda exempel att det fungerar bra på många håll i landet.

– Det blir naturligt att vi ansvarar för dialyspatienter och transplanterade patienter, men vi behöver samarbeta med primärvård och andra specialister. Det går inte heller att säga att vi ska ha alla som är njursjuka, för vi räknar numera att cirka 10 procent av befolkningen har tecken på njursjukdom och det är för många för oss njurmedicinare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera