Nyhetsarkiv

”Bra att alla visar att vi vill ha en bättre vård”

Det är jättebra med engagemang kring vården, och ingenting hindrar att läkare deltar i vårdmanifestationen som hålls i ett 20-tal städer kommande helg.  Det säger Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna. Men Läkarförbundet och Sjukhusläkarna kommer inte delta som organisationer.

– Har man ett bra samarbete med andra fackförbund lokalt ska man självklart delta även som läkare. Det är bra att alla  visar att vi vill ha en bättre vård allmänt, även om vi som sjukhusläkare ser andra och fler lösningar på problemen, säger Karin Båtelson.

Hur Läkarförbundet och Sjukhusläkarna ska förhålla sig till ”Slut på rean”-manifestationen den 4:e september har diskuterats internt efter att förfrågningar om att delta sträckts ut till både Läkarförbundet och Sjukhusläkarna. Som en majoritet av Saco-förbunden har man dock avböjt att delta som organisationer. Däremot har Läkarförbundet författat en officiell hållning som innefattar att det är bra att medborgare engagerar sig i sjukvårdens framtidsfrågor och man delar också bilden av en allt tuffare arbetsmiljö och att det är svårt att få vårdens resurser att räcka till.

Precis som Sjukhusläkarnas vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen påpekade i en tidigare artikel på Sjukhusläkaren.se anser Läkarförbundet att ett deltagande hade förutsatt att Läkarförbundet varit med i planeringen från början och fått påverka formuleringar kring budskap. För Sjukhusläkarnas del handlar lösningarna  lite mer utvecklat om saker som mer kontinuitet inom vårdteamen, patientansvarig läkare, fler vårdplatser, fler undersköterskor och vårdbiträden, vikten av fortbildning och att erfarenhet premieras.

– Det finns många sätt för att åstadkomma bättre tillgänglighet och bättre sammanhangför patienterna,  så  att man som ansvarig läkare verkligen kan styra  och avsluta ett vårdförlopp på ett bra sätt. Det får inte vara så hackigt och fragmentiserat som det är i dag, säger Karin Båtelson

I en tidigare artikel om Slut på rean-manifestationen påpekade både Bengt von Zur-Mühlen och Maria Thoren Örnberg, båda ledamöter i Sjukhusläkarnas styrelse,  att de inte upplever att hela vården är i kris. Det tycker Karin Båtelson är en viktig poäng.

– Det ser ju inte riktigt lika illa ut på alla ställen, det finns avdelningar och kliniker som fungerar bra trots resursbristen och det beror nog mycket på det lokala ledarskapet. Ett bra och starkt lokalt chefs- och ledarskap kan åstadkomma mycket för att lyfta en verksamhet

Att olika yrkesgrupper ser olika lösningar behöver alltså inte vara negativt:

– Vi har olika lösningar utifrån våra olika perspektiv på att se vad som kan vara bra utifrån olika verksamheters brister och svårigheter. Landstingen måste se våra tips. Framförallt måste det  här engagemanget verkligen tas tillvara.  Det ska bli spännande att se hur uppslutningen blir!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera