Nyhetsarkiv

Har anställt fler läkare för att komma ikapp

Ledningen för verksamhetsområde operation på Bollnäs sjukhus har anställt fler läkare inom främst ortopedi för att komma ikapp med alla operationer. Det berättar verksamhetschef Lena Pettersson.

Artikeln ingår i temat Så stor är operationsskulden

– Vi fyller våra operationsprogram, ser över arbetsrutiner och gör mer slutenvårdsortopedi per vecka än tidigare, beträffande höfter, knän och ryggar.

På Bollnäs sjukhus har i likhet med på andra håll en påtaglig vårdskuld byggts upp under coronakrisen, inte minst inom ortopedi. Under perioden april till juli monterades i princip hela verksamhetsområde operation ner för att frigöra resurser till covid-19-vården.

Lena Pettersson säger att organisationen försöker nyttja allas kompetens på bästa möjliga sätt för att personalen ska räcka till för uppdraget.

– Vi har inte hänvisat patienter utomlands, inte heller utomläns ännu. Vi kommunicerar läget med patienterna, informerar och håller dem uppdaterade om när ungefär i tid det kan bli deras tur.

Organisationen har ett elektivt uppdrag och fördelar länets operationsresurser tillsammans med övriga operationsenheter i Region Gävleborg.

– Målsättningen är att hjälpa de som finns på väntelistorna, men med en medicinsk prioritering som grund, där mer angelägna åtgärder givetvis går före sådant som faktiskt kan vänta.

Hur ser ni på framtiden?

– Vi har tidigare haft viss överkapacitet och som läget ser ut nu kommer vår kapacitet på operation behövas. Vi behöver säkerställa att vi har rätt bemanning, både på operation, sterilcentral och vårdavdelning.

Lena Pettersson lyfter vidare fram att en lärdom av coronakrisen är att man klarar mer än man tror om man är tvungen. I grunden mår dock alla bäst av att få arbeta med sådant som man är utbildad till.

– Vi har som helhet lärt oss hur det är att vara ”ny på jobbet” – trots att de flesta har lång yrkeserfarenhet – i och med att personalen med kort varsel fick sadla om till IVA-vård. Många har arbetat med helt nya kollegor från andra enheter och det främjar samarbetet på sjukhuset framåt.

Elektiva operationer veckorna 12-36 under 2019 och 2020

Under veckorna 12-36 i år gjordes 421 operationer – en minskning med 64 procent jämfört med 2019. Under veckorna 15-25 gjordes sammanlagt tio elektiva operationer, och mellan vecka 28 och vecka 32 endaste en.

334 patienter väntade på sin operation/åtgärd på Bollnäs sjukhus i slutet av juli. Av dessa hade 88 väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Utöver dessa hade 53 patienter frivilligt gått med på att vänta längre än 90 dagar. Att grafen ovan ser lite märklig ut beror, enligt verksamhetschef Lena Pettersson, på regionens svårigheter att rapportera in korrekt till Sveriges kommuner och regioner under perioden då sjukhuset bedrev verksamhet inom ramen för Aleris. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera