Nyhetsarkiv

Bluffen med de bantade vårdköerna förvånar inte

I Holland finansieras vården nationellt via en obligatorisk sjukvårdsförsäkring och medborgarna väljer försäkringsbolag som i sin tur köper sjukvård av producenterna.

Är medborgarna nöjda med sitt bolag stannar de kvar med sin sjukvårdspeng men i annat fall byter de. Ingen kan nekas att försäkra sig. I den holländska sjukvården har beslutsfattandet förskjutits från amatörer till de professioner som arbetar med patienter och det är en framgångsfaktor enligt Björnberg.

Eftersom Holland stärkt sin position sedan förra året har Danmark förpassats till andra plats. De är fortfarande bäst på patienträttigheter och att erbjuda tillgång till jämförande information om vårdgivare men resultatet dras ner av långa väntetider till vård. Detta trots att de har en vårdgaranti för behandling inom en månad.

Sverige kommer först på åttondeplats p.g.a. våra ännu längre vårdköer.
”Kömiljarden” har Alliansen satsat på de vårdgivare som kan uppvisa, inte mer än 20 procent av patienterna på väntelistan till besök och till behandling sedan mer än 90 dagar. Insatsen verkar dock inte ha lett till någon förbättring av tillgängligheten i svensk sjukvård.

I stället har ambitiösa chefer och tjänstemän skaffat pengar till sina landsting genom att presentera snygga resultat för blåögda politiker som tjusas och gläds över ”kömiljardens” häpnadsväckande inverkan på väntetiderna i vården.

Enligt Sveriges radios ekoredaktion den 13 okt har s.k. frivilligköer uppstått. Där parkeras patienter när de inte får plats på den vanliga väntelistan och fortfarande vill bli vårdade i hemlandstinget. I Skåne har frivilligkön fördubblats.

Andra landsting har infört köer i väntan på placering i den ”redovisade kön”.
Uppfinningsrikedomen bland kö-kosmetologerna är stor för att frisera väntetiderna. Att ha en operationsväntelista som bara sträcker sig 3 månader framåt är ett populärt alternativ.

Att företrädesvis operera de friska, med tydliga diagnoser och få komplikationer och med korta operations- och vårdtider, gör underverk i väntelistan men tränger undan och missgynnar de äldsta och sjukaste patienterna som får vänta ännu längre. Att styra om remisser till andra vårdgivare är ett sätt och att ställa patienterna i kön till röntgen eller andra undersökningar är ett annat.

Kömiljarden har inte förbättrat och effektiviserat sjukvården. Istället har den lett till “kreativ bokföring” inom landstingen.

”Inför vårdkontrakt”

Sjukhusläkarföreningen har föreslagit att patienten, i icke akuta fall, garanterat skall få träffa en läkare inom en månad för att få en bedömning och en diagnos.

Då skall de tillsammans upprätta ett kontrakt om ett medicinskt mål att uppnå inom rimlig tid, kopplat till en rättighet att få vända sig till andra sjukvårdsproducenter än det allmänna, inom och utom landet, om denna utredning och behandling inte går att fullfölja inom ”kontrakterad tid”.

En sådan plan för ett, på medicinska prioriteringar grundat, sammanhängande utrednings- och behandlingsförlopp, skulle ge en rättvis och ändamålsenlig garanti. Om pengarna dessutom kom från staten och inte det egna landstinget skulle rättigheten bli vassare.

I Danmark satsas det nu ytterligare på att förbättra patienternas rättigheter. Enligt danska läkartidningen har en politisk majoritet ställt sig bakom ett förslag om en utredningsgaranti på en månad.

Den danska läkarföreningen, resonerar precis som vi, att det är mycket viktigare att få sin diagnos i tid än att alla patienter skall bli behandlade inom en månad. Symptom på sjukdom tarvar medicinsk bedömning och diagnos så snart det går. Hur bråttom det sedan är med behandlingen, beror på diagnosen.

Nästa år kan danskarna, förutom fotbollsVM, ställa upp i tävlingen om Europas bästa sjukvård. De tävlar då med såväl en garanti för utredning och diagnos som behandling inom en månad. Även i den grenen blir de svårslagna för oss svenskar.

Om vi vågade satsa på en medicinskt baserad vårdgaranti och ett utkrävbart vårdkontrakt skulle vi öka vår chans och våra svenska patienters ställning skulle stärkas. De svårast sjuka patienternas ställning skulle stärkas mest och Sverige skulle få en vårdgaranti värd namnet.

Marie Wedin, ordförande, i Sjukhusläkarföreningen

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera