Nyhetsarkiv

Birgitta Rydbergs skriftliga svar på vårt öppna brev

1. Varför tog du ställning innan fakta fanns på bordet?
2.Birgitta Rydberg, tror du på de utredningar som gjorts som visar att det inte förekommit särbehandling av invandrare på Södertälje sjukhus?
3. Tror du på personalen på IVA som säger att det aldrig förekommit en rasistisk eller invandrarfientlig kultur på IVA?

Birgitta Rydbergs svar
Vården bygger på förtroende och respektfullt, likvärdigt bemötande av alla patienter och anhöriga. Och efter den värdegrunden jobbar alla våra läkare och andra medarbetare, varje dag.

Anklagelser om när så inte är fallet, som när det gäller frågan om rasistiskt bemötande och ordbruk på Södertälje sjukhus, måste givetvis tas på största allvar. De kan aldrig sopas under mattan.

Sjukhuset har agerat för att undersöka såväl den påstådda situationen som hantera den uppkomna situationen på arbetsplatsen på bästa sätt. Det är också dess uppgift, som självständig verksamhet inom Stockholms läns landsting. I sin granskning har sjukhusets ledning och styrelse funnit enskilda fall av dylikt dåligt bemötande.

Som en av de ansvariga politikerna för landstingets sjukvårdsverksamhet har jag också ett ansvar, mot såväl medarbetarna som allmänheten. Jag tog del av all tillgänglig information men något alternativ till att vara mycket tydlig med att rasismanklagelser måste tas på allvar och utredas, fanns aldrig för mig. Likaså var det viktigt att peka framåt: oavsett vad som skett så måste såväl medarbetarna som patienter och allmänhet få trygghet, lugn och arbetsro. Men självklart blir en sådan här process oerhört omtumlande och många känner sig utsatta. De olika versionerna av vad som hänt är svåra att bedöma för alla utifrån.

Jag har aldrig haft för avsikt att ta ställning för eller emot Södertälje sjukhus, dess medarbetare, eller deklarera vilken version av händelserna som är den riktigaste. Jag har liksom övriga landstingsledningen stöttat sjukhuset i dess viktiga framåtsyftande arbete med arbetsmiljön och etik, som nu har utökats. I den arbetsrättsliga sakfrågan välkomnar vi från landstingets ledning en prövning av sjukhusets hantering – som vi själva inte kan ha några åsikter om.

Jag beklagar att Sjukhusläkaren inte har lyckats komma i kontakt med mig för att få svar på sina frågor, eller eventuellt besked om att jag inte kan svara när det t.ex. rör den arbetsrättsliga tvisten. Jag är känd för att alltid svara och vara tillgänglig men naturligtvis kan misstag ha begåtts även av oss.

Slutligen kan jag konstatera att jag i denna känsliga fråga av båda sidor har ansetts agera för mycket, eller för lite. Kanske tyder det ändå på att jag någorlunda har försökt hålla en balans.

Birgitta Rydberg,
Sjukvårdslandstingsråd (FP)

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera