Nyhetsarkiv

Biologiska läkemedel kostade 3 miljarder 2014

2004 skrev Sjukhusläkaren om dilemmat hur sjukvården skulle ha råd med de nya biologiska läkemedlen.

De gamla läkemedlen hade kostat mindre än 5.000 kr per patient och år. De nya skulle kosta 80.000 – 100.000 kronor per år.

Svaret blev Artis-projektet som innebar att patienterna kontrollerades vid behandlingsstart och efter 3, 6, 12, 18 och 24 månader. Detta för att visa samhället, men även reumatologerna själva, hur effektiva de nya kliniskt oprövade läkemedlen var.

2004 var läkemedelsförmånskostnaderna för TNF-hämmare och andra biologiska läkemedel (immunsuppressiva läkemedel, ATC-kod L04A), som bland annat används vid reumatoid artrit 850 miljoner kr. Något som oroade sjukvården.

Förra året hade kostnaderna för hela gruppen ökat till tre miljarder kronor, men idag ifrågasätter få läkemedlens värde.

Storsäljarna 2014 var TNF-hämmarna Humira och Enbrel som kostade 922 respektive 782 miljoner kronor. I fjol fick nästan 100 000 patienter immunsuppressiva läkemedel, en fördubbling från 2006.

Socialstyrelsen beräknade 2012 att behandling med TNF-hämmare mot rematoid artrit kostade cirka 140 000 kronor per person och år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera