Nyhetsarkiv

Bidrag fick färre landsting att gå med förlust

År 2015 gick nästan vartannat landsting med förlust – förra året endast tre. Det visar färsk statistik från SCB.

Anledningen till att fler landsting kunde redovisa ett överskott förra året är de ökade statsbidragen. Och då främst det tillfälliga stödet som har delats ut för att hantera flyktingsituationen. Men även den extra miljard som delas ut för att förstärka hälso- och sjukvården har haft betydelse.

– Det är bidragen som har hjälpt upp ekonomin hos de landsting som hade ett svagare resultat förra året. Det är vad vi kan se, säger Monika Leonardsson på avdelningen för nationalräkenskaper på SCB.

Även antalet landsting som lever upp till definitionen på ”god ekonomisk hushållning”, det vill säga ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, har ökat sedan året innan. De har gått från tre till åtta stycken.

Men trots bidragen blev det ändå minusresultat för tre av landets landsting; Landstinget Blekinge, Region Skåne och Region Jämtland Härjedalen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera