Nyhetsarkiv

Beställningsjobb av konsultjättar har blivit ett bekvämt sätt att undslippa ansvar

Just nu jobbade företaget med en utredning om sjukvårdsorganisation men behövde draghjälp och i detta syfte hoppades man att Europeiska Överläkarföreningen, AEMH, kunde vara en bra samarbetspartner.

Vid en hastig granskning av underlaget till den studie som planerades var det uppenbart att organisationen redan i förväg hade bestämt resultatet. Ett budskap som skulle bli lätt att sälja in som underlag till regeringar och sjukvårdshuvudmän och vi som professionen skulle stå som garant för. Det blev förstås inget av det.

Med beställningsjobb från uppdragsgivaren jobbar givetvis även konsultföretag i Sverige. Det är ett effektivt sätt för förtroendevalda politiker och tjänstemän att frånsäga sig ansvar. Man kan helt sonika skylla på konsulten när man genomdriver obekväma beslut samtidigt som man från början varit med och dikterat villkoren för uppdraget.

Det är just det som händer i Region Skåne idag. Den nytillträdda regiondirektören lutar sig lugnt bakåt efter att ha tillfrågat oraklet McKinsey och så kan man återigen ta beslut om sammanslagning av sjukhusen Malmö och Lund, något som det under årtionden aldrig funnits några förutsättningar för.

Så är givetvis inte fallet idag heller. Man skall ha klart för sig att mycket av idéerna konsultbyråerna lutar sig mot är hämtade från industrivärlden. Här gäller det att snabbt tillskapa konkurrensfördelar och gärna genom fusioner som ger klirr i kassan för konsulter, bolagsstyrelser och börsen, men så fungerar inte sjukvården.

Att bygga upp välfungerande sjukvårdsstrukturer tar årtionden, men går snabbt att rasera. I denna härva finns bara förlorare i form av patienter, skattebetalare och slutligen politiker som Schwanstein och Hammar som betalar ett högt pris genom att erhålla ett skamfilat och smutskastat rykte.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera