Nyhetsarkiv

Beslut om ny organisation i strid med lagen

Beslutet att göra om organisationen för hälso- och sjukvården i Region Skåne 2013 gick inte rätt till, har Högsta förvaltningsdomstolen nu slagit fast. Dåvarande regiondirektören Jonas Rastad gjorde fel när han fattade beslutet själv, det borde ha gjorts av fullmäktige, rapporterar Skånska Dagbladet.

Omorganisationen innebar en ny administrativ struktur för hälso- och sjukvården i Region Skåne. Bland annat minskades antalet hälso- och sjukvårdsförvaltningar från tretton till tre och utgjorde den största organisatoriska förändringen sedan Region Skåne bildades.

Flera personer överklagade beslutet och ville att det skulle upphävas, eftersom man ansåg att regiondirektören inte hade rätt att fatta ett så omfattande beslut, utan att det istället borde fattats av fullmäktige i enlighet med komunallagen.  Bland annat anfördes att sjukhus upphörde att vara egna enheter med separata ekonomier.

Beslutet har redan bifallits av såväl Förvaltningsrätten i Malmö som Kammarrätten i Göteborg, men har överklagats av Region Skåne. När beslutet till slut hamnade i Högsta förvaltningsdomstolen för en laglighetsprövning blev utfallet det samma. Jonas Rastad, som lämnade sin tjänst i maj i fjol, hade inte rätt att fatta beslutet ensam.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera