Nyhetsarkiv

Beslut om nätjournaler i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landstingsfullmäktige fattade idag beslut om att  till att invånarna ska få tillgång till sina journaler via nätet i hela hälso- och sjukvården.

Landstingsfullmäktiges röstade helt enligt regionstyrelsens förslag, som var att införa möjligheten till nätjournaler i Stockholms läns landsting. Under nästa år ska alla vårdgivare i landstinget ansluta sig till systemet.

Innovationslandstingsrådet Daniel Forslund (L) som haft frågan som sitt bord kommenterade frågan i ett pressmeddelande redan tidigare i dag, innan det väntade beslutet fattats.

– Som patient har du rätt att ta del av din egen journal. I en modern sjukvård är det självklart att du själv kan logga in och läsa i din journal på dator, mobil eller surfplatta, utan krångel med blanketter och papperskopior. Många patienter har redan i dag säker elektronisk åtkomst till sin journal och 2017 blir det verklighet för alla – frivilligt för patienterna men obligatoriskt för alla vårdgivare.

Boende i Stockholms län har redan kunnat ta del av sin egen journal när de vårdats i andra landsting. Regelverken är nu klara, och likaså de tekniska lösningarna i journalsystemet.

– Tillgång till den egna journalen handlar om patienters rättigheter men också om säkerhet och kvalitet. Integritetskraven är höga för Journalen på nätet, och när patienter och vårdpersonal tillsammans har koll kommer kvaliteten på informationen som finns i journalen att förbättras. I ett första steg kan patienten läsa journalanteckningar, provsvar, diagnoser, mödravård, remisstatus och få en överblick av tidigare vårdbesök. Tjänsten kommer under kommande år att utvidgas stegvis med information om exempelvis vaccinationer, läkemedel och anteckningar från BVC, säger Daniel Forslund.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera