Nyhetsarkiv

Beslut av Socialstyrelsen öppnar nya vägar att bli akutläkare

Dagarna före julafton fattade Socialstyrelsen ett beslut som kan få stor betydelse för svensk akutsjukvård.

Efter ett halvt års utredande med hjälp av extern expertis konstaterade Socialstyrelsen att akutläkare på Island är samma specialitet som specialist i akutsjukvård i Sverige och att specialistbevis som akutläkare på Island automatiskt måste erkännas även i Sverige enligt den nordiska överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal.

Bakom Socialstyrelsens beslut låg en ansökan i juli i år av Nicholas Aujalay, idag akutläkare i USA, om att beviljas specialistbevis i akutsjukvård i Sverige, trots att han saknar en svensk basspecialitet, med hänvisning till att han fått ett specialistbevis som akutläkare på Island.

Island utbildar idag en stor del av sina akutläkare i USA och erkänner den amerikanska akutläkarutbildningen som grund för specialistbevis.

Konsekvensen av beslutet är att det framöver går att utbilda sig till akutläkare i USA under 3-4 års tid och sedan få specialistbevis via Island i Sverige.

Nicholas Aujalay emigrerade 2002 till USA när det stod klart för honom att akutsjukvård inte skulle bli en basspecialitet i Sverige. (Se Sjukhusläkaren nr 5/2008). Under tre år utbildade han sig till akutläkare i USA och har sedan dess arbetat som akutläkare i Fairbanks i Alaska.

Beslutet kan få stora konsekvenser

Men Socialstyrelsens beslut före jul kan komma att få långt större konsekvenser än att öppna dörren för amerikansk akutläkarutbildning, eftersom Island även erkänner en rad europeiska akutläkarutbildningar.

Det innebär att om Sverige, Island eller det Nordiska Rådet inte vidtar några åtgärder så har dörren även öppnats för europeiska akutläkare som nu kan omvandla sina specialistbevis i akutsjukvård till svenska specialistbevis genom att först shoppa ett isländskt specialistbevis och med hjälp av det få ett svenskt beviljat.

Kerstin Magnusson, jurist på Socialstyrelsen, är fullt medveten om att beslutet innebär att det kommer att gå att shoppa yrkeskvalifikationer.
– Därför är det viktigt att vi får nu får besked om det finns kritik mot den situation som uppstått så att vi kan föra fram den inom ramen för det nordiska samarbetet.

Kritik i Norge

Den nordiska överenskommelsen har redan kritiserats i Norge eftersom norska läkare shoppat isländska specialistbevis. I Norge finns dock ett krav på norskt medborgarskap för att kunna omvandla det isländska specialistbeviset till ett norskt, så diskussionen har mer handlat om krav på sjukvårdens kvalitet och rättvisekrav mellan norska läkare.

I Sverige finns däremot inga lagar och regler som kräver svenskt medborgarskap då de nordiska specialistbevisen ska omvandlas till svenska, vilket nu öppnar dörren även för de europeiska akutläkare som vill shoppa specialistbevis i Sverige via Island.

EU-direktivet kan rundas

I dag är den svenska dörren stängd för automatiskt godkännande av europeiska akutläkare och svenska läkare som vill specialisera sig till akutläkare i Europa, trots EU-harmoniseringen, eftersom EU-direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer från 2005 bygger på att medlemsländerna anmäler sina specialiteter till en bilaga i direktivet.

Eftersom tilläggsspecialiteten är ny i Sverige och inte anmälts till bilagan finns i dagsläget ingen möjlighet för ett automatiskt erkännande.

Europeiska akutläkare kan dock få specialistbevis i Sverige, men då först efter en granskning av Socialstyrelsen som prövar om längden och innehållet i utbildningen motsvarar den svenska. Är yrkesverksamheten jämförbar med det svenska yrket som specialist i akutsjukvård, men det finns väsentliga skillnader kan Socialstyrelsen besluta om kompensationsåtgärder, som en anpassningsperiod eller ett lämplighetsprov.

Men Socialstyrelsens nytagna beslut före jul innebär nu att Europas akutläkare får en möjlighet att runda EU-direktivet via Island och den nordiska överenskommelsen eftersom det också slogs fast att den nordiska överenskommelsens förordning gäller över EU-direktivet.

Arbetsgivaren ansvarig för vårdens kvalitet

Sedan är det upp till arbetsgivaren i Sverige att kontrollera vilka faktiska kunskaper läkaren har, exempelvis om läkaren har tillräcklig praktiskt erfarenhet för att kunna arbeta i Sverige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera