Nyhetsarkiv

Besked om höjda basanslag i forskningspropositionen

Propositionen innebär en stegvis ökning av basanslagen till universitet och högskolor. För år 2014 och 2015 blir det en höjning med 600 miljoner kronor per år och för 2016 blir det ett extra tillskott med 900 miljoner kronor jämfört med dagens anslag.

De senaste åren har 10 procent av de befintliga anslagen till lärosätena omfördelats efter kvalitetsindikatorer. Den andelen föreslås nu höjas till 20 procent. Tills vidare ska kvalitetsbedömningen ske efter i stort sett principer som hittills, 50 % av viktningen sker utifrån antalet publiceringar och citeringar och 50 % utifrån beviljade forskningsanslag. Regeringen tar ställning för en övergång till ett nytt system för kvalitetsbedömningar, baserat på ett peer review-system, där forskare från utlandet föreslås få bedöma lärosätenas kvalitet. Vid dagens presskonferens klargjorde dock utbildningsminister Jan Björklund att ett sådant system kan komma i bruk tidigast år 2016.

Uppdraget att utreda och föreslå ett nytt peer review-system för kvalitetsbedömning föreslås gå till vetenskapsrådet i samarbete med andra forskningsråd.

Forskningspropositionen föreslår också särskilda anslag för rekrytering av internationella forskare. Även detta anslag ska öka från 150 miljoner kronor år 2013 till 250 miljoner år 2016. Särskilda medel ska också gå till yngre forskare, 50 miljoner kronor per år.

Life science är ett prioriterat område i propositionen. Största delen av anslagen på det området går till det nya SciLife Lab i Stockholm/Uppsala, sammanlagt 650 miljoner kronor för åren 2013-2016. Till forskning om åldrande och hälsa utgår 350 miljoner kronor under samma period.

Huvuddragen i forskningspropositionen har redan kommenterats av flera aktörer, t ex SULF:s (universitetslärarförbundets) ordförande Anna Götlind, som på förbundets webbplats säger: ”Satsningen innebär oväntat mycket pengar, vilket självfallet är glädjande, särskilt nöjda är vi med pengar som går direkt till lärosätena.”

Även Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet, är positiv till höjningen av basanslagen. På sin blogg är han däremot något skeptisk till det föreslagna peer review-systemet och hoppas att Vetenskapsrådet ska hitta en fungerande lösning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera