Nyhetsarkiv

Behöver privata sjukvårdsförsäkringar regleras?

Staffan Henriksson, ordförande Sveriges privatläkare

Privata sjukvårdsförsäkringar är ett bra komplement och avlastar den offentliga sjukvården .
En offentlig vård som fungera optimalt skulle inte efterfråga privata sjukvårdsförsäkringar, vilket i sig ett är underbetyg till offentligt driven vård.
Vår ståndpunkt inom Privatläkarföreningen är att vården ska vara solidariskt finansierad och utföras av en mångfald av aktörer, både offentligt drivna, ideella och privata aktörer på lika villkor. Dessutom vill vi se verklig valfrihet för patienten oavsett var i landet de bor. Låt patienten välja vårdgivare och låt vårdgivaren välja driftsform!

Birgitta Rydberg (FP) sjukvårdslandstingsråd i Stockholm

Det viktigaste vi kan göra för att människor inte ska behöva betala två gånger, både skatt först och sedan försäkring, är att se till att sjukvården är anpassad till människors vårdbehov och krav på köfrihet. Ordnar vi detta minskar behovet av försäkringslösningar. Den viktigaste åtgärden för att slå vakt om den offentligt finansierade sjukvården är att människor känner trygghet att den fungerar väl. Då behövs inga regleringar. Exemplet med privat sjukvårdsförsäkring för barn visade, att när barnsjukvården av föräldrarna upplevdes fungera väl fanns inte underlag för Martinasjukhuset i Stockholm som därmed gick i konkurs.

Lena Hallengren (S) vice ordförande riksdagens Socialutskott

Ja. Vi vill i lag förbjuda möjligheten att köpa sig förtur med försäkringar på offentligt finansierade sjukhus. Vi ska ha ett gemensamt och heltäckande sjukvårdssystem av högsta klass där alla har tillgång till vården på lika villkor.
Sjukvårdens utmaningar ska mötas med gemensam finansiering och kvalitetssatsningar.
Annars kommer vi att få en successiv urholkning av den gemensamma sjukvården.

Anders Knape (M) ordförande SKL

Nej. Vi har en solidarisk finansierad sjukvård och det står medborgarna fritt att avgöra om man vill komplettera med försäkringslösningar.

Marie Wedin ordförande Sveriges Läkarförbund

Att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar kan man inte göra däremot ser vi gärna att man är tydligare med vad den offentliga sjukvården ska finansiera. Läkarförbundet har drivit att vårdgarantierna ska vara medicinska, det vill säga att man inom en månad ska få träffa en specialist och få ett rimligt behandlingsförlopp utstakat. Det ska finnas instruktioner vilken sjukvård det allmänna inte ska stå för och då måste det vara upp till var och en om de vill försäkra sig för det som de allmänna inte åtar sig, det är rimligt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera