Nyhetsarkiv

Bättre dialog skapar ljusning i Västmanlands vårdplatsbrist

Mirka Kwiatkowska, ordförande för Sjukhusläkarna Västmanland, pekar snabbt ut vårdplatsbristen som den absolut viktigaste frågan just nu. Men säger också att det finns en ljusning i tunneln – främst för att dialogen mellan facket, sjukhusledning och politiker nu är bättre än på länge.

Läs fler artiklar i serien Sommarfrågan

Vilka är de viktigaste frågorna hos er lokalt just nu?

– Det är vårdplatsbristen. Men vi jobbar hårt med frågan, har kontakt med sjukhusledningen och har träffat politiker, som faktiskt lyssnar på oss. Så vi har en plan för hur man ska förbättra situationen i Västmanland och man kommer att öppna upp fler vårdplatser i både Köping och Västerås, som är våra två akutsjukhus. Situationen har varit kritiskt länge och det har bara blivit sämre och sämre, framförallt på grund av sjuksköterskeflykten. Vi i Västmanland samarbetar med Vårdförbundet i frågan och går tillsammans till sjukhusledning och politiker. Bland annat vill vi att de ska tydliggöra kostnaderna för vårdplatsbristen – hur mycket inhyrd personal och sjukskrivningarna kostar – och vi vill ha en tidsplan för de åtgärder som krävs. Därför ska vi ha ett uppföljningsmöte med sjukhusledningen och politikerna i november. Så det går framåt, men det går väldigt långsamt.

Hur har 2017 varit hittills jämfört med tidigare år gällande det fackliga arbetet?

– Vi har blivit mer aktiva och vi har betydligt fler styrelsemöten. Vi arbetar också med andra viktiga frågor, förutom vårdplatsbristen, så som vårdplaneringen med kommunen och där har vi kommit en bit. Vi jobbar också mycket för en jämlik vård.

Vad hoppas du för framtiden lokalt hos er?

– När man börjar bli aktiv så brukar man inte sluta. Vi har just nu öppna vägar till sjukhusledningen och politiker, vilket är väldigt bra, och det har visat sig att de uppskattar mötena med oss. De vill själva aktivt träffa oss, så vi har ett forum för diskussion som tidigare inte fanns. Om man inte har det kan det finnas en klyfta mellan personal eller patienter och sjukhusledningen eller politiker, men vi är just nu bryggan som får fram frågor och frustrationer från personalen och patienterna. Så vi ser ljus i tunneln.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera