Nyhetsarkiv

Bättre demensvård med apotekare i vårdteamet

Maria Gustafsson.

Kliniska apotekares deltagning i vårdteam bidrar till att läkemedelsbehandlingarna blir märkbart bättre och säkrare och halverar risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar. Det visar forskning vid Umeå Universitet. 

Det är Maria Gustafsson som disputerar med avhandlingen i veckan som gjort en randomiserad, kontrollerad studie där hon följt 460 personer i Västerbotten från 65 år och äldre med demens eller kognitiv svikt. Mellan 2012 och 2015 var patienterna i studien vid något tillfälle inlagda på internmedicinska eller ortopediska avdelningar på Norrlands universitetssjukhus eller Skellefteå lasarett.

– När vi gick igenom alla patienters anledningar till den ursprungliga inläggningen, det vill säga innan studiens intervention gjordes, fann vi att hela 41 procent av inläggningarna berodde på läkemedelsrelaterade problem, säger Maria Gustafsson, som är klinisk apotekare och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering i ett pressmeddelande.

– Det vanligaste problemet är biverkan av läkemedel, men även för höga doser och dålig följsamhet är tyvärr vanligt förekommande.

Studien grundade sig på en intervention där kliniska apotekare sedan deltog i vårdteam och gick igenom patientens läkemedelslista på sjukhuset och gjorde även en fördjupad läkemedelsgenomgång av alla läkemedel som patienterna använda. Eventuella förbättringsförslag framfördes sedan till ansvarig läkare och diskuterades i vårdteamet.

– Resultaten efter interventionen visade att kliniska apotekares medverkan i vårdteamet halverade risken för läkemedelsrelaterade återinläggningar under den 180 dagar långa uppföljningstiden, säger Maria Gustafsson.

Risken för tidiga läkemedelsrelaterade återinläggningar – inom 30 dagar – minskade också i hela gruppen. Interventionen gav dock ingen effekt hos patienter med samtidig hjärtsvikt.

Studien fann också ett samband mellan flera beteendemässiga och psykiska symptom vid demens, som exempelvis aggressivt beteende, och en utbredd behandling med antipsykotika och andra psykofarmaka.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera