VACCINATIONSBEVIS

Båtelson: ”Vaccinationspass är en bra hjälp för sjukvården”

Den 1 december började de nya vaccinationspassen gälla för evenemang inomhus med fler än 100 besökare. En bra hjälp för sjukvården, menar Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna som tidigare efterlyst just vaccinationspass.

I september framhöll Sjukhusläkarna just vaccinationspass som bra lösning för att ”skydda både samhället och sjukvården” och efterlyste ett snabbt införande.

– Vi tror att vaccinationspassen kan minska samlingar av smittsamma personer. Man har också kunnat se en vaccinationseffekt i andra länder där det införts, bland annat i Frankrike, där fler väljer att vaccinera sig, säger Karin Båtelson, ordförande för Sjukhusläkarna.

– Visst kan vi se nackdelar – de som är digitalt ovana behöver få hjälp och att det skapar mycket ilska hos vaccinationsmotståndare – men för sjukvården och de sköra är ett vaccinationspass en bra hjälp nu.

Arrangörer väljer själva om de vill använda vaccinationsbevis vid evenemang inomhus där fler än 100 personer deltar. Om så inte görs ska dock särskilda smittskyddsåtgärder – så som att deltagare ska ha en anvisad sittplats, att sällskap ska bestå av maximalt åtta personer och att sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till varandra – vidtas.

… för sjukvården och de sköra är ett vaccinationspass en bra hjälp nu. Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna

Samtidigt pågår arbetet med dos 3-vaccinationer runt om i landet. Enligt en enkät som SVT Nyheter gjort meddelar 17 av landets 21 regioner att det saknas vaccinationspersonal och lokaler till storskalig vaccinering. Att majoriteten av regionerna inte är förberedda inför en tredje dos är Karin Båtelson kritisk till.

– Varje region måste planera och ta höjd för att man själv kommer att behöva ta ett beslut om en tredje dos och inte sitta och vänta på ett beslut från staten. Varje region är ansvarig för både sina egna invånares vård och anställdas hälsa och arbetsmiljö. Det här visar att de inte tar det ansvaret fullt ut, säger hon.

Viktigast är, framhåller hon, att omsorgspersonal och äldre från en tredje dos vaccin, men också att vårdpersonal som arbetar i frontlinjen behöver prioriteras. Däremot menar hon att alla läkare inte bör gå före de med större behov, så länge det inte finns obegränsat med vaccin.

– Och man får absolut inte slänga doser som av någon anledning blir över. Det måste enhetschefer lokalt få möjlighet att hantera, så att doserna kan gå vidare till någon annan än den patient som den var tänkt till från början. Det handlar om tillitsbaserad styrning, eller kanske snarare sunt förnuft i det här fallets, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera