Nyhetsarkiv

Barnläkarföreningen: ”Vi har förtroende för RMV”

Anna Bärtås, ordförande för Barnläkarföreningen är nöjd med Rättsmedicinalverkets nya metoder för åldersbedömning. Hon säger sig ha stort förtroende för Rättsmedicinalverkets arbete i den här frågan.

– Vi anser att de gjort en noggrann genomgång av metoderna och att de utgått från barnkonventionen säger hon.

Rättsmedicinalverket förespråkar magnetröntgen av knäleder som en ny metod i åldersbedömningen, men håller samtidigt kvar den kritiserade analysen av visdomständer. Det har Anna Bärtås inga synpunkter på.

– Vi har förtroende för att Rättsmedicinalverket har valt metoder som de utifrån sin kompetens kommer kunna använda på ett bra sätt.

Barnläkarföreningen har ibland felaktigt uppfattats som motståndare till åldersbedömningar. Detta efter att föreningen rekommenderade sina medlemmar att inte delta i dessa. Det rörde sig dock om att Barnläkarföreningen noterat att Migrationsverket börjat frångå den rutin som Barnläkarföreningen, Migrationsverket och Socialstyrelsen kommit överens om, där handleds- och tandundersökning skulle kompletteras av en barnläkares bedömning av tillväxtkurva, pubertet och psykosocial mognad. Barnläkarföreningen kritiserade alltså endast en felaktig användning av röntgenmetoder utan att hänsyn tas till skillnader mellan individer. Inte åldersbedömningar som sådana,  vilket föreningen också förtydligar på sin webbsida.

Rättsmedicinalverkets nya metodik föranleder dock inte några rekommendationer till Barnläkarföreningens medlemmar, säger Anna Bärtås.

– Barnläkare kommer inte att ha del i medicinska åldersbedömningar framöver. Det är rättsläkare och rättsodontologer som kommer att göra det, därför ser jag i nuläget inget behov av en rekommendation till våra medlemmar.

Blir det här ett slut för den infekterade debatten om åldersbedömningar?

– Det hoppas jag verkligen att det blir, säger Anna Bärtås.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera