Nyhetsarkiv

Barbro Westerholm (L): Läkare – engagera er!

Läkare – engagera er politiskt! Det var budskapet från fyra politiskt aktiva läkare som på torsdagen diskuterade samhällsengagemang vid Sjukhusläkarnas fullmäktige. Riksdagsledamot Barbro Westerholm (L) betonar att man som läkare påverkar på ett mer omedelbart sätt på regional nivå än i riksdagen.

På torsdagseftermiddagen, under fullmäktiges första dag, berättade fyra läkare som är engagerade politiskt på region- respektive riksdagsnivå om sin bakgrund, sitt engagemang och möjligheterna att förändra utvecklingen inom sjukvården, men också samhällsutvecklingen i ett större perspektiv.

Alla fyra understryker betydelsen av att läkare engagerar sig politiskt.

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot och adjungerad professor emerita, betonar att den professionella basen, bakgrunden som läkare, är av stor vikt när man tar sig an frågor i politiska församlingar.

– Som läkaren påverkar man mer omedelbart på regional nivå. Riksdagen handlar om lagstiftning – och det tar tid. Går man in i riksdagen måste man ha tålamod, säger hon.

Fredrik Leijerstam (MP), allmänläkare, egenföretagare och ledamot i Uppsalas regionfullmäktige, framhåller betydelsen av dialog mellan politiker och läkargruppen.

– Bjud in politiker och skapa kontaktytor, där man kan prata direkt med varandra, person till person. Det krävs att politiker har förtroende för verksamheterna, men det krävs också att verksamheterna har förtroende för att politikerna har styrningskompetensen, säger han.

– Vi kan inte som politiker fatta bättre beslut än det underlag vi har. Därför är det viktigt att den medicinska kunskapen finns representerad, i synnerhet inom hälso- och sjukvården.

Riksdagsledamot Marie-Louise Hänel Sandström (M), Jonas Lindeberg från partiet Vård för Pengarna i Sörmland, Fredrik Leijerstam (MP) från Uppsala och riksdagsledamot Barbro Westerholm (L). Foto: Anna Sofia Dahl.

Allmänspecialisten Marie-Louise Hänel Sandström sitter i riksdagen för Moderaterna. Hon är ledamot i utbildningsutskottet.

– Som läkare i politiken kan jag påverkar väldigt mycket, framför allt i frågor som handlar om utbildning och forskning.

Jonas Lindeberg, drivande i partiet Vård för Pengarna, är hälso- och sjukvårdsregionråd i Sörmland. Partiet kom in i landstingsfullmäktige 2014, blev nästa största parti i Sörmland 2018 och styr nu tillsammans med Socialdemokraterna och Centern.

– Jag har till exempel med mig vårdplatsbristen varje dag, det är inte siffror på ett papper. Man kan prata jättemycket om vad man ska göra, men jag landar i två saker: bemanning och tillgänglighet, säger han.

På torsdagsförmiddagen beslutade fullmäktige att välja två suppleanter till styrelsen. Den ena för ett år och den andra för två år.

– Vi har märkt att möjligheterna att ha hög närvaro på alla styrelsemöten har varierat. Vi har landat i att vi vill tillföra två suppleanter, säger Bengt von Zur-Mühlen, förste vice ordförande i Sjukhusläkarnas styrelse.

Flera brännande frågor diskuterades på torsdagsförmiddagen, inte minst frågor som rör ostörda arbetsplatser. Ifjol kom ytterligare en rapport som illustrerar att de arbetsrelaterade sjukskrivningarna ökar, framför allt hos yngre kvinnliga läkare. Studier visar tydliga tecken på ökad stress på grund av öppna kontorslandskap.

Flera kritiska synpunkter mot kontorslandskapen ventilerades. Anna Rask-Andersen från Sjukhusläkarna i Uppsala säger att problemen med de öppna kontorslandskapen är ytterst påtagliga.

– Folk har slutat på grund av att de inte trivs i kontorslandskap. Det är ingen rim och reson, säger hon.

Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna, framhåller att arbetsmiljöfrågorna är prioriterade.

– Arbetsplatsfrågan förs fram i många olika typer av diskussioner, men vi kan absolut växla upp det, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera