Nyhetsarkiv

Barbro Westerholm kritiserar regeringen för bristen på riktlinjer

Barbro Westerholm är kritisk till att regeringen inte tog sig an rådets nya förslag till riktlinjer för läkarnas arbete.
Statens medicinsk-etiska råd har påpekat till regeringen att de riktlinjer som finns är otydliga och att det finns en osäkerhet om hur man ska hantera patienter vid livets slut.
Därför föreslog rådet att Socialstyrelsen skulle få uppdraget att tydliggöra riktlinjerna.
– Och nu säger man att den här överläkaren har handlat orätt. Men här har man ju gjort precis som man brukar. För en läkare är det ju så att kan man inte bota, då ska man lindra. Och det är vad man har gjort här. Att inte ge sådana här lugnande medel när man avslutar en respiratorbehandling vore rent fel, säger Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm menar också att man borde ge riktlinjer för olika specialiteter eftersom människor dör av olika orsaker.

– Förslagen fick regeringen i höstas, men socialminister Göran Hägglund lade dem till handlingarna utan att någonting skedde.

Medicinsk-etiska rådet har behandlat frågan om livsslut och hur man då ska handla. De riktlinjer som finns är att när läkare avslutar en livsuppehållande behandling ska man ge lindring för att inte avslutandet ska bli plågsamt. Palliativ sedering innebär att man med läkemedel sänker medvetandegraden till en nivå där patienten inte längre besväras av sina symtom.
– Barbro Westerholm säger till DN att hon studsade när hon på DN Debatt läste vad barnläkaren Hugo Lagercrantz skrev, att Statens medicinsk-etiska råd borde ha skrivit riktlinjer.
– Det var precis det vi ville att regeringen skulle ge Socialstyrelsen i uppdrag att göra, säger Barbro Westerholm

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera