Nyhetsarkiv

”Bakjourerna slipper jaga vårdplatser på Ryhov”

– Flyttningarna gäller främst äldre patienter som väntar på kommunal plats. Alla avdelningar på sjukhuset måste vara beredda att ta emot färdigbehandlade patienter.

Men Bengt Asking säger att ingen så vitt han vet känner till hur effektivt Ryhovs flyttningssystem är rent ekonomiskt och inte heller för patientsäkerheten.
Men bakjourerna slipper ägna sin tid och energi åt att leta platser och läkarna slipper springa runt sjukhuset för att ronda patienter i och med att också ansvaret för de flyttade patienterna övergår till den nya avdelningen.

Bengt Asking ser ingen överhängande risk att landstingsledningen ser den fina beläggningsstatistiken som ett utrymme för nedskärningar.
– Jag tror att alla är medvetna om faran med att använda bakjourernas kompetents för att leta platser. Och även om siffrorna ser bra ut och vi jobbar aktivt med patientflyttningar så är vi ju inte alls obekanta med fenomenet överbeläggningar, det förekommer här också!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera