Nyhetsarkiv

”Avtalet tränger inte undan resurser”

Ett avtal som genererar ett ekonomiskt bidrag till den skånska vården och ger ökad tillgänglighet för svenska patienter. Mikael Rosén, vd på Skåne Care, håller inte med om att avtalet med Saudiarabien skulle tränga undan resurser för svenska läkare.

” Besluten om tillgängliga platser har fattats av Region Skåne och Skåne Care har fullt förtroende för att dessa beslut fattats på rätt grund. I den förberedande diskussionen har Region Skåne fört fram flertal positiva argument med att ta emot internationella läkare för specialistutbildning, exempelvis att det genererar ett ekonomist bidrag som inte minst möjliggör en investering i ST-utbildningen regionalt och som gagnar svenska ST-läkare, bidrar till ökad internationalisering, ökar möjligheterna att bemöta patienter på deras modersmål och ger fler läkare i vården och därmed ökad tillgänglighet för svenska patienter” skriver Mikael Rosén i ett mejl till Sjukhusläkaren och berättar att beslutet att ingå avtal med Saudiarabien om ST-läkartjänster har fattats efter interna konsultationer i verksamheterna.

Att beslutet att ingå avtalet med Saudiarabien fattades av tjänstemän helt utan politikernas inblandning beror på att man inte har bedömt att det rör sig om ett beslut av ”principiell beskaffenhet eller annat av större vikt”, berättar han.

”Skåne Care har inte bedömt att det är ett sådant ärende. En anledning är att det handlar om utökning av ett pågående utbildningsprogram för läkare”

Projektet har utarbetats i nära samarbete med sjukvårdsförvaltningarna och följer det ramavtal som tecknats mellan Region Skåne och Skåne Care, menar Mikael Rosén

Hur ser ni på att ni har ingått ett avtal med en diktatur som inte följer mänskliga rättigheter? ”Sverige har på regeringsnivå tecknat dels ett allmänt samarbetsavtal med Saudiarabien och dels ett specifikt avtal för samarbete inom hälso- och sjukvård där utbildning ingår som ett underområde. Skåne Care följer de ramar som ges av avtalen. Saudiarabien presenteras vidare som en prioriterad marknad i regeringens exportstrategi. Vi ser att det finns stora skillnader mellan Saudiarabien och Sverige på flera områden, såsom kultur, sjukvård och politik. Vi står upp för den svenska modellen och tror att samarbete är bästa sättet att visa på vårt förhållningssätt.

Summan 53 miljoner som Skånecare betalar till region Skåne matchar inte den faktiska kostnaden för att ta hand om de här läkarna eftersom de bland annat  tar längre tid att handleda, menar utbildningsansvariga – hur ser ni på det?

”Skåne Cares ersättning till sjukvårdsförvaltningarna regleras i ett underavtal med Region Skåne. Ersättningen motsvarar den nivå som Region Skåne bedömt lämplig och efterfrågat. Det noteras i sammanhanget att Saudiarabiens totala ersättning till bolaget överstiger 53 miljoner kronor. Det överskott som genereras i bolaget tillfaller Region Skåne.”

Skånecares uppdrag är väl att exportera ledig kapacitet? Finns det verkligen ledig kapacitet att sälja inom det här området när bristen på specialister är så omfattande i Sverige?

”Besluten om tillgängliga platser har fattats av Region Skåne efter interna konsultationer i verksamheterna. Skåne Care har efter Region Skånes beslut om tillgängliga platser förmedlat öppna positioner till kund.”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera