Nyhetsarkiv

Avskaffad åldersgräns ska utredas

Fr o m den 1 september 2001 har arbetstagare rätt – men inte skyldighet – att arbeta kvar till 67 års ålder enligt anställningsskyddslagen (LAS).

I anslutning till lagändringen fick regeringen av riksdagen i uppdrag att lägga fram ett förslag om att helt avskaffa åldersgränserna för nämnda yrkesgrupper som arbetar med ersättning från det offentliga. Landstingen kan dock redan idag medge undantag från åldersgränsen på 67 år för läkare och sjukgymnaster, men inte för tandläkare och tandhygienister.

Konsekvenserna av att helt avskaffa åldersgränserna ska nu utredas. Förutom organisation, kvalitet och ekonomi ska utredaren enl direktiven (Kommittédirektiv 2001:119) särskilt koncentrera sig på att undersöka hur landstingets förutsättningar att planera vården påverkas.

Utredaren ska också överväga om ett avskaffande av åldersgränser är det bästa sättet att komma till rätta med den personalbrist som råder och om avskaffandet hindrar nyutbildad personal att etablera sig.

Utredningen ska även överväga frågan om möjlighet för privatpraktiserande läkare att överlåta sin praktik till en kollega med bibehållen ersättning från det allmänna, vilket inte är möjligt i dag.
Utredningen ska överlämnas till regeringen senast den 1 januari 2003.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera