Nyhetsarkiv

Avgiftstak och krav på rabatter styr

Du kan välja en traditionell tjänstepensionsförsäkring eller fondförsäkringar som uppfyller kollektivavtalets krav.

Gör du inget val placeras dina pensionspremier till en traditionell tjänstepensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring AB.

Men utbudet av fonder är inte fritt.

2012 krävde arbetsmarknadens parter att pensionsbolagen skulle sänka avgifterna i de fondförsäkringar som ingick i tjänstepensionsutbudet.

Parterna delade in placeringarna i nio kategorier:
• Traditionell livförsäkring.
• Svenska aktiefonder.
• Globala och regionala aktiefonder.
• Nya marknads- och länderfonder.
• Svenska långa räntefonder.
• Svenska korta räntefonder.
• Hedge- och absolutavkastande fonder.
• Övriga fonder.
• En entrélösning där pengarna placeras innan den anställde gjort sitt aktiva val av fonder.

För varje kategori bestämdes en maxavgift. (Se tabell).

Exempelvis får fondavgiften i kategorin ”Svenska aktiefonder” inte överstiga 0,5 procent, enligt avtalet. För kategorin ”Nya marknads- och länderfonder” är maxavgiften 0,9 procent.

Men maxavgiften beräknas på ett framräknat genomsnitt av avgifterna i pensionsbolagets ”portfölj” i kategorin, vilket öppnar upp för mer speciella fonder med dyrare avgifter.

En teoretisk avgiftsmix av fem fonder i kategorin ”Nya marknads- och länderfonder” skulle kunna vara:
Fond 1: Fondavgift 0,5 procent. Fond 2: Fondavgift 0,6 procent. Fond 3: Fond­avgift 1,9 procent. Fond 4: Fondavgift 0,5 procent. Fond 5: Fondavgift 1 procent.

Den genomsnittliga avgiften blir 0,9 procent för pensionsbolagets portfölj och håller sig inom den tillåtna gränsen.
Som pensionssparare kan du däremot välja att placera alla dina premier i fonden med 1,9 procents avgift (trots att max­avgiften för kategorin är 0,9 procent) om du tror att den ger bättre avkastning.

Du behöver inte blanda ihop en egen mix där avgiftstaket är max 0,9 procent. Avgiftstaket gäller pensionsbolagens ”portfölj” i kategorin, inte ditt individuella sparande.

Både beröm och kritik

Systemet med avgiftstak har fått både beröm och kritik. Beröm för att det har lett till kraftiga avgiftsrabatter för pensionsspararen, kritik för att konsekvenserna blivit ett minskat fondutbud med mindre valfrihet för den enskilde spararen.

SEB är ett av de bolag som kraftigt reducerat utbudet.

Tidigare gick det att välja fritt bland det vanliga utbudet på drygt 100 fonder.

Idag ingår 25 valbara fonder.

Henrik Dahlgren, fondchef, för Pension & Försäkring inom SEB:
– Konsekvensen av att fokusera på låga avgifter blir att utbuden krymper, det är olyckligt, det kan jag hålla med om. Det kan vara bra att ha många fonder att välja på. Men det var arbetsmarknadens parter som slog fast villkoren för att få vara med. Man krävde väldigt kraftiga rabatter och då faller ju en rad fonder bort som inte kan rabatteras så hårt.

Å andra sidan så tror jag att de flesta bolagen har bra fonder med i utbudet, så för de flesta pensionssparare räcker det nog, även om jag förstår de individer som känner sig begränsade. Några specialvarianter tilläts tyvärr inte i den här modellen.

Henrik Dahlgren tycker att diskussionen om avgifter ibland hamnar snett.

– Det finns olika sätt att förvalta pengar på och vissa tekniker är dyrare än andra.

Det viktigaste är ju trots allt vad avkastningen blir när avgiften är betald.

Men AKAP-KL/KAP-KL-avtalen innehåller också bra saker vill Henrik Dahlgren betona.

– Alla bolag som uppfyller villkoren får vara med till skillnad från ITP där upphandlarna väljer ut ett begränsat antal pensionsbolag som de tycker är bäst.

Vad händer med de pengar som pensionsspararna tidigare betalat in till fonder som inte längre är valbara?

Henrik Dahlgren:

– I avtalet 2012 skrevs det in att från 2014 ska det vara rabatt även på tidigare insatta pengar. Det var ett krav från arbetsmarknadens parter. Konsekvensen av det är att pensionsspararnas pengar i år måste flyttas till det rabatterade utbudet för KAP-KL.

Stefan Sudra, produktchef inom Danica:
– Försäkringsbolagen har ingen vinning i att begränsa utbudet, men på grund av de spelregler som satts upp är vi tvungna att göra en selektering. Vissa typer av fonder kan inte rabatteras så mycket som parterna krävt. Ju mer specialiserad och aktiv en fond är desto dyrare är den och vi måste få ekonomi i det vi gör.

Stefan Sudra säger att han önskar att det tillåtits ett fritt utbud som även kunde tillfredsställt de personer som väldigt gärna vill ha en specifik fond som inte klarar avgiftsvillkoren.

– Jag förstår om vissa individer tycker att utbudet begränsats.

Å andra sidan menar han att anställda inom kommuner och landsting har den bästa lösningen av alla och den största fondvariationen eftersom alla pensionsbolag som uppfyller kraven får vara med.

– Anställda med ITP har betydligt färre fonder att välja mellan. I ITP-systemet väljer upphandlarna själva ut de fonder som de tycker är bäst för pensionsspararna. Min uppfattning är nog att det utbud man har inom AKAP-KL/KAP-KL är ett bra utbud, där man får mycket för pengarna i och med de kraftiga rabatterna.

Stefan Sudra säger att det säkert funnits flera motiv till kraven på avgifts­tak.

– Det är inte en helt enkel fråga. Man har förmodligen velat ta ansvar för försäkringstagarna genom att styra upp priserna och skydda de anställda mot onödigt dyra fonder.

Vad händer med de pengar som pensionsspararna tidigare betalat in till fonder som inte längre är valbara?

– Hos oss ligger pengarna kvar i de fonder som man valt tills man gör ett nytt val, så även om fonden inte är valbar längre kan du ha kvar pengarna där, men du kan inte placera nya pengar i fonden.

På Valcentralen får du hjälp att välja fonder

www.valcentralen.se hittar du alla valbara försäkringsbolag i AKAP-KL och KAP-KL med länkar till bolagen.

Här finns också grundläggande information och svar på de vanligaste frågorna.

Jämförelse mellan olika tjänstepensionsavtal

Sjukhusläkaren har gjort en jämförande tabell mellan AKAP-KL, KAP-KL förmånsbestämt, KAP-KL premiebestämt och ITP1. Jämförelsen som PDF.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera