Nyhetsarkiv

Avdelningen som vänt sjuksköterskebrist till full bemanning

På intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus har man på fyra år lyckats vända sjuksköterskebrist till överbemanning. Vägen dit har gått genom ett nära ledarskap och ett traineeprogram för grundutbildade sjuksköterskor, berättar specialistsjuksköterskan Therese Apelqvist.

Artikeln ingår i temat Intensivvård

Runt 2011-2012 sa en rad sjuksköterskor upp sig från intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus. Som lägst var 28 av de 42 tjänsterna tillsatta, vilket resulterade i stängda iva-platser och en tuff arbetsmiljö med många störningsmoment.

Therese Apelqvist, enhetschef på intensivvårdsavdelningen vid Sunderby sjukhus. Foto: Susanne Lindholm

– Eftersom många jobbade extra för att det skulle gå runt, hade man inte det där lilla extra att ge till patienten. Det är små saker som inte syns när de sköts, men blir irritationsmoment när de inte gör det, säger Therese Apelqvist, specialistsjuksköterska, som sedan januari är enhetschef på intensivvårdsavdelningen på Sunderby sjukhus och dessutom ledamot i Svenska intensivvårdsregistret.

För att komma till rätta med problemen påbörjades 2012 ett traineeprogram för att locka grundutbildade sjuksköterskor till intensivvården. Therese Apelqvist var själv programmets pilotprojekt och sedan dess har det rullat på. Idag tar avdelningen emot två eller tre trainees per termin och lyckas på så sätt rekrytera nya sjuksköterskor.

Men det var först 2015, då man fick två nya enhetschefer till avdelningen, som den tuffa situationen verkligen vände.

– De strukturerade om arbetet och fick ett lugn att lägga sig över avdelningen. Man började prioritera tid till de här små, men viktiga, förändringsarbetena som fått ligga på is när vi var för lite personal. De började också jobba väldigt nära oss sjuksköterskor, lyssnade på medarbetarna och tog till sig deras expertkunskaper. Nu har vi en kultur där alla känner sig delaktiga i arbetet, säger Therese Apelqvist och fortsätter:

– Det har verkligen vänt – idag är vi 51 sjuksköterskor och överbemannade. Det är svårt att säga varför vi lyckades vända utvecklingen, men jag tror personligen att motivationen ökar och stämningen blir mer positiv om man jobbar nära varandra och tillsammans mot ett gemensamt mål.

Nu har vi en kultur där alla känner sig delaktiga i arbetet.Therese Apelqvist, specialistsjuksköterska och enhetschef

Kliniken består av idag sex intensivvårdsplatser och tolv postoperativa platser. Therese Apelqvist berättar att belastningen under hösten har varit hög med en beläggning på sex till åtta patienter dagligen. Och för att undvika onödiga förflyttningar och spara på de resurser som finns har arbetet strukturerats upp så mycket som möjligt.

– Vi kör ”daglig styrning”, där vi tillsammans hela AN/OP/IVA-kliniken fördelar patienterna, så att rätt patient kommer på rätt plats med rätt kompetens i rätt tid.

Men behovet av fler platser finns ändå, menar Therese Apelqvist. Och om två år ska en helt ny intensivvårdsavdelning stå klar på sjukhuset, vilket är anledningen till att det tillåts en överbemanning på avdelningen idag. Avdelningens sex vårdplatser ska då förhoppningsvis utökas till tio med två akutplatser i tillägg. Om politikerna beslutar att följa den linjen.

– Vi har en ny politisk ledning i Norrbotten och hela regionen står troligen inför stora förändringar framöver. Ingen vet till exempel vad som ska hända med de små sjukhusen och i förra veckan fick vi anställningsstopp, säger Therese Apelqvist och fortsätter:

– Vi är väldigt måna om att behålla den arbetsmiljö vi har och rädda om våra anställda. Det lokala avtal vi har för de som jobbar nätter är till exempel väldigt bra, och vi är rädda för vad som skulle hända om vi förlorar det. Vi vet ju att en schemaförändring räcker för att folk ska säga upp sig. Det är skört på det sättet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera