Nyhetsarkiv

Attendo Care: Vi har själva infört meddelarfrihet

– Vi har på eget initiativ deklarerat att alla medarbetare inom Attendo Care omfattas av meddelarfrihet.
Sjukhusläkaren har fått ta del av utfästelsen kallad ”Information om lojalitet och meddelarfrihet”.

I utfästelsen deklarerar företaget att medarbetarna inom Attendo Care omfattas av meddelarfrihet, men under mellanrubriken ”När är man illojal enligt anställningsavtalet?” slår företaget fast att synpunkter som framförs ska vara i syfte att få till en förbättring och vara sanningsenliga.

Ett krav som går stick i stäv med JO;s tolkning av lojalitet och begränsar Attendo Cares medarbetares yttrandefrihet jämfört med om de varit kommunalt eller landstingsanställda.
Enligt JO är lojalitetsplikten endast en plikt för den anställde att utföra de arbetsuppgifter han eller hon är satta att utföra. Inget annat. Den anställde har enligt JO rätt att framför kritik även om den skulle visa sig vara osann.

Är ni medvetna om att det är en stor skillnad på ert krav och den yttrandefrihet som den offentligt anställde har?
Jonas Morian:

– Det måste jag säga att jag inte är. Vi försöker leva efter meddelarfrihetens principer och har försökt att hitta formuleringar som ligger så pass nära dem som det är mänskligt möjligt, men vi är ett privat företag.

Hur fungerar er utfästelse om meddelarfrihet? Ingår ni ett avtal med den anställde?
– Nej, det är tänkt att det ska ske en rad informationsmöten, som ska avslutas med att de anställda får skriva på att de tagit del av informationen. Processsen är redan igång. Dessutom informerar vi i vår personaltidning och på annat sätt att meddelarfrihet gäller.

Men ni ingår inget avtal med den anställde eller facket?
– Nej det här är något vi som företag har valt att införa så det har inte funnits någon anledning att förhandla med facket om det. De avtal vi har är kollektivavtalet med Kommunal och det anställningsavtal vi har med våra medarbetare. Där regleras lojaliteten, men där sägs inget om meddelarfriheten.

Men hur kan ni garantera de anställda att yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller om ni inte har något avtal? Är er egen utfästelse juridiskt bindande? Den kan ju komma i konflikt med lagen om företagshemligheter och er egen tolkning av lojalitet eftersom ni är ett privat företag. Vad händer då?
– Bra fråga. Det är verkligen inte okomplicerat det här. Det kan bli tolkningsfrågor och det kan definitivt bli problem i tillämpningen. Helt säkert vet man väl först när det prövas juridiskt, men vad vi sagt är att vi försöker tillämpa meddelarfriheten så långt det är möjligt för oss som privat företag. För oss är det här framförallt en symbolisk markering för att visa vår inställning att vi välkomnar öppenhet. Det är den kultur vi vill ha, vi har inget att dölja. Vi har stämt av med våra jurister och de menar att de skrivningar vi gjort är tydliga nog.

Men varför har ni inte skrivit avtal med facket?
– Av flera skäl. Delvis för att det är en ny fråga för oss. Frågan om meddelarfrihet har väckts för att vissa kommuner, men långt ifrån alla, har ställt krav på att det ska skrivas in i avtalen när vi tar över en verksamhet och då har vi sagt ja till det, men det innebar att vi fick olika villkor för våra anställda, så i somras beslöt vi att meddelarfrihet ska gälla för alla medarbetare, punkt slut.

Det finns förslag om att det ska bli lag på meddelarfrihet för alla anställda som arbetar inom företag som har offentlig finansiering. Vad är din åsikt om det?
– Personligen skulle jag inte ha något emot att man lagstiftningsmässigt såg till att lösa frågan så att det blir lika villkor. Det skulle underlätta för alla tror jag.

Jonas Morian avslutar intervjun med att påpeka att han tycker att det skulle vara intressant om samma frågor även ställdes till andra aktörer på marknaden.
– Just nu känns det som att vi hela tiden får klä skott både för det ena och det andra.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera