Nyhetsarkiv

Åtta möjligheter för att möta utmaningar i förlossningsvården

Kompetensförsörjningen är en av förlossningsvårdens största utmaningar. SKL har därför tagit fram ett kunskapsunderlag där man pekar på åtta utvecklingsområden för att stärka den samma.

Svensk förlossningsvård håller i många avseenden hög kvalitet, men brottas också med utmaningar. En av de centrala dito är kompetensförsörjningen. Tillgången på både barnmorskor och obstetriker/gynekologer upplevs bristfällig på många ställen runt om i landet och drygt hälften av barnmorskorna respektive obstetrikerna/gynekologerna är 50 år eller äldre. En stor andel av barnmorskorna arbetar dessutom på andra håll än inom förlossningsvården. Det skriver SKL i en rapport.

– Kraven på förlossningsvården har ökat de senaste åren. För att säkra en fortsatt trygg förlossningsvård behöver vi värna om den kompetens som finns och vidareutveckla den. Jag är säker på att den nya rapporten blir ett bra underlag för landstingen och regionerna, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på SKL, i ett pressmeddelande.

SKL pekar på åtta utvecklingsområden för att få bukt med kompetensförsörjningsproblemet. Bland annat handlar det om att ”utveckla och förtydliga roll- och ansvarsfördelning mellan professionerna och stärk förutsättningarna för teamarbete”, att ”öka flexibiliteten i arbetssätt utifrån verksamhetens och medarbetarens behov” samt att ”stärka förutsättningarna för ett gott ledarskap” respektive ”gott medarbetarskap”.

Rapporten ”Stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården – åtta möjligheter” bottnar i en studie som SKL genomförde mellan januari och mars 2017 och som syftade till att ta fram en ”faktabaserad nulägesbeskrivning samt identifiera de viktigaste möjligheterna för en stärkt kompetensförsörjning inom förlossningsvården”.

SKL redovisade i juni hur landstingen använt de medel som ingår i överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa. Rapporten visar att runt 51 procent av medlen lagts på bemanning, främst inom förlossningsvården, dock finns det stora skillnader mellan hur stor den andelen är.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera