Nyhetsarkiv

”Att riva en verksamhet går väldigt fort”

Sjukvårdens problem är väl kända, men vägen mot en lösning är just nu allt för lång. Det menar läkaren Lars Rocksén som, tillsammans med andra representanter från vården, lyfte sjukvårdskrisen under en hearing i riksdagen.

Nätverket ”4e september – En annan vård är möjlig”, som den 4 september anordnade en landsomfattande manifestation under parollen ”Slut på rean – En annan vård är möjlig”, ordnade under onsdagen en hearing i riksdagen om sjukvårdskrisen. Lars Rocksén, ST-läkare och vice ordförande för Ångermanlands läkarförening, fick representera läkarna och valde att lyfta tre aspekter.

– För det första försökte jag beskriva att vården har väldigt stora problem. Det är ju egentligen något som vi alla vet, men jag försökte ändå sätta ord på problemet med vårdplatsbristen, överbelastningen och underbemanningen. Sen tog jag också upp den personalbrist som vi har i vården, och orsakerna till den. Det handlar inte om att det saknas personal, utan om att landstingen inte är tillräckligt bra som arbetsgivare, säger han och fortsätter:

– Det finns en massa läkare, men de är under utbildning. Slutprodukten – färdigutbildade bakjourskompetenta specialister – saknas och de som är under utbildning stoppas upp under vägen i väntan på AT-tjänst eller ST-tjänst. Det är landstingen som har det ansvaret och där har de inte tagit sitt ansvar. Därför saknas det läkare.

Läs mer: Tre sjuksköterskor drar ihop vårdmanifestation

Den tredje delen som Lars Rocksén valde att lyfta handlar om fragmenteringen av sjukvården – både mellan de olika huvudmännen och olika diganosgrupper inom slutenvården.

– Vi vet att det är en liten del av patienterna som konsumerar och behöver de allra största resurserna – våra kroniskt sjuka och sköra äldre. Men vården inte är byggd för dem. Man pratar inte om hur man bäst ska ta hand om patienten, utan om hur någon annan ska ta hand om patienten.

Han menar att vägen över de hinder som finns mot en bättre fungerande sjukvård bland annat ligger i att förändra nuvarande regelverk.

– Vi har en hälso- och sjukvårdslag och en kommunallag som helt enkelt motarbetar att man hittar lokala lösningar och därför måste regelverket kring att bygga små personaldrivna enheter förändras. Det finns också en idé och tanke om att stordriften är lösningen på vårdens problem – att man ska bygga stora vackra sjukhus – men då glömmer man bort att det är patienter vi ska vårda och personal som ska arbeta i det här. Och de mår inte bra i de stora enheterna. Stora enheter är inte heller effektiva, snarare tvärtom. I den stora enheten byggs det in en ineffektivitet, säger han.

Under hearingen deltog bland annat även Peter Graf, VD för vårdbolaget TioHundra Norrtälje. Lars Rocksén menar att man där har ett förslag på en lösning som fungerat i tio år, som dessutom både är kostnadseffektiv och bra ur ett personalperspektiv.

– Han beskrev något som jag verkligen tror på – att man har en ledningsgrupp med representanter från vårdens alla olika delar. På så sätt blir det väldigt tydligt vilka beslut som måste fattas.

Läs mer: Nu är allt under samma tak i vårdbolaget Tiohundra

Gensvaret från de som lyssnat under hearingen varit positivt – både från patientrepresentanter, vårdens olika yrkesgrupper och politiker – men trots det tycker Lars Rocksén att vägen framåt är för lång.

– Tyvärr har vi nu en situation där utvecklingen går bakåt väldigt snabbt. Vi har överbeläggningar på alla sjukhus, vi har personal som säger upp sig och flyttar till andra arbetsgivare. Att riva ner en verksamhet går väldigt fort, men att bygga upp en verksamhet kan ta år och ibland årtionden. Risken är, framför allt i glesbygd, att vi kommer att tappa väldigt mycket av kompetens och högkvalitativ vård innan vi får ett nytt regelverk på plats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera