Nyhetsarkiv

AT-frågan väckte livlig debatt

Frågan om att bevara AT i sin nuvarande form eller ej var en av de som väckte längst och livligast debatt under Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Fler AT-tjänster behövs och en del problem med dagens system behöver rättas till, men i grunden är det ett fungerande system. Det menade Sjukhusläkarna som under fullmäktigemötet yrkade på att AT ska behållas i sin nuvarande form gällande längd och omfattning. En motion som går emot Läkarförbundets rådande politik om att arbeta mot en ny legitimationsgrundande läkarutbildning och en handledd introduktionstjänstgöring som ersätter AT.

Sjukhusläkarna låg också bakom en motion gällande ett ”introduktionsår för läkare med legitimation, men utan specialistexamen från annat EU-land”. De två kopplades samman och lyftes som en punkt, eftersom de båda besluten blir avgörande för varandra. Lejonparten av diskussionen kom dock att handla om AT-frågan.

– Vi tycker likadant – vi vill ha bra AT och vi vill ha duktiga kliniker. Vi har en hög nivå på de som uppnår legitimation idag och vi tycker inte att man ska välja en lägre nivå, sa Sten Östenson, ledamot i Sjukhusläkarna.

Medan han menade att man borde jobba vidare med de problem som finns och bevara de styrkor som finns med nuvarande AT – eller ”gör om och gör det bättre” som han sammanfattade han det med – pekade Sofia Rydgren Stale, ledamot i förbundsstyrelsen, på samma argument, men med en annan ingång.

– Jag skulle säga att det viktigaste argumentet för att gå på FS linje är just det Sten är inne på: att göra om och göra rätt. Idag är det ungefär 50 procent av de som legitimeras i Sverige som inte är utbildade i Sverige. De är utestängda från en introduktion och har aldrig möjligheten att delta i AT, sa hon och fortsatte:

– Det enda sättet att lösa det på är att gå vidare med de förslag som ligger med en ny läkarlegitimationsgrundande utbildning och en ny introduktion. Det är så vi kan lösa den gordiska knuten, den kan bara lösas genom att delas. Och att dela vår specialisering i två delar, en obligatorisk introduktionstjänstgöring och en efterföljande ST, är det enda sättet vi kan säkra att alla läkare som är på väg in i svensk hälso- och sjukvård kan få en bra introduktion. Och det är det vi är ute efter. Vi är alla överens i sak.

Ett flertal delegater från SYLF påpekade också att man som representanter för just AT-läkarna vet att dagens system inte uppfattas som välfungerande – där väldigt många tycker att handledningen och introduktionen under AT är bristfällig. Även delegater från Sveriges läkarförbund Student vände sig emot motionen.

– Läkarförbundet har under de senaste månaderna använt sig av en hashtag som lyder ”vi tar ansvar”. Att rösta för att bifalla den här motionen är inte att ta ansvar. Det är inte att ta ansvar för de läkare som är utbildade utomlands och kommer hit, det är inte att ta ansvar för de läkarstudenter som utbildar sig i Sverige och det är inte att ta ansvar för kompetensförsörjningen av läkare i framtiden, sa Alexander Tejera, ordförande för Sveriges läkarförbund student.

Ett antal delegater från lokalföreningar framhöll att AT fungerat som en rekryteringsbas och uttryckte också en viss oro gällande de praktiska färdigheterna hos nylegitimerade läkare efter en förändrad utbildning.

Men Emma Spak, ledamot i förbundsstyrelsen, som satt själv som expert i den utredning som ligger till grund för det nya förslaget kom med lugnande besked.

– Jag vill bara poängtera att det inte handlar om att reducera praktisk utbildning och förlänga teoretisk utbildning. Förslaget som ligger är extremt tydligt med att man ska bygga på den verksamhetsplacerade utbildningen under läkarutbildningen och stärka just de praktiska inslagen, så att man ska vara ännu mer kunnig i det när man kommer till examen, sa hon.

Efter att den långa talarlistan nått sin ände valde fullmäktige att gå på förbundsstyrelsen linje och avslå motionen om att behålla AT i sin nuvarande form. Motionen gällande ett introduktionsår för läkare legitimation, men utan specialistexamen från annat EU-land, ansåg man vara istället vara besvarad.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera