Nyhetsarkiv

Astra Zenecas nedläggning öppnar nya möjligheter

LindholmBiörklund

I Stockholm pågår nu bildningen av ett Life Science centrum med en blandning av vård i Nya Karolinska Solna – NKS, forskning och näringsliv. Inriktningen är att inta den centrala rollen och utvecklingen av ett regionalt biomedicinskt kraftcentrum samtidigt som NKS inriktas på högspecialiserad vård.

Det ligger i tiden att inte begränsa den medicinska forskningen till endast sjukvården. Möjligheterna till innovationer och framsteg för en bättre patientvård ligger i samarbetet med områden utanför sjukhuset. Inom Region Skåne finns dessa möjligheter i Lund, som nu har ett unikt tillfälle att skapa ett konkurrenskraftigt Life Science Lund, förutsatt att USiL, som en mycket stark komponent i klustret, får behålla ställningen som Region Skånes ledande universitetssjukhus och inte splittras av Proluma och sammanslagningen med sjukhuset i Malmö.

Life Science Lund bygger på USiL, BMC, IDEON med Lund Bioinkubator, Lund Biological Imaging Centre, Biologiskt Centrum, Lunds Tekniska Högskola, Create Health (tvärvetenskaplig cancerforskning), ESS, MAX IV, Gambro samt mycket aktiva medicinsk-teknologiska företag med kopplingar till skånskt näringsliv.

Förutsättningen för att Life Science Lund skall få utvecklas till ett konkurrenskraftigt medicinskt forskningskomplex är, att USiL måste utvecklas till ett forskningssjukhus med högspecialiserad vård. Klustret blir navet i regionens medicinska utveckling och väl jämförbart med kluster-bildningarna i Stockholm.

Den nu genomförda sammanslagningen av USiL och UMAS kommer att negativt påverka denna utveckling, eftersom den innebär en splittring av den högspecialiserade vården.

Den chockartade förlusten av Astra Zeneca i Lund kan vändas till något positivt och kompenseras av annat. Utvecklingen vilar inte bara på ett läkemedelsföretag. Lund har alla möjligheter att hävda sig via anhalten på framtidens vetenskapliga highway Hamburg-Köpenhamn-Lund-Göteborg-Oslo. I Lund finns morgondagens forskare, d.v.s. de naturvetenskapliga studenterna, som mer och mer dominerar den medicinska forskningen. På USil planeras nu ett laboratoriemedicinskt centrum och detta kan även suga upp friställda från Astra Zeneca.

Malmösjukhusets profil bör utgå från stadens växande mångkulturella befolkning. Ett akutsjukhus i tiden med akutsjukvård även innefattande sociala problem skulle lämpa sig utmärkt för socialmedicinsk forskning.

Lund får inte missa denna chans att utvecklas till den regionala medicinska tillväxtmotorn, som väl kommer att kunna hävda sig i den nationella och internationella konkurrensen. Därför måste forskningsresurserna koncentreras dit. Astra Zenecas nedläggning kanske kan få politikerna att vakna, innan det är för sent. Proluma vilar på gammalt tänkande. Samma tänkande som när man slog ihop gamla Karolinska och Hudinge. Låt oss inte göra om samma misstag.

Anders Biörklund, läkare
Sten Lindholm, oberoende debattör

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera