Nyhetsarkiv

Ashley arbetar som läkarassistent hos min svåger – hon får ställa diagnos och besluta om behandlingsförlopp

Hon assisterar läkarna genom att ta upp anamnes, undersöka patienter, ställa diagnos och besluta om behandlingsförlopp.

Hon får också skriva ut medicin, beställa och tolka testresultat och kan remittera patienter vidare till specialist samt assistera vid operation.

Ashley har ett professionellt ansvar för det hon gör men det finns alltid en läkare som har det övergripande medicinska ansvaret.

De flesta assistenter är anställda hos allmänläkare och specialistläkare, men ibland kan de jobba ensamma på avsides belägna kliniker och då stå i kontakt med ansvarig läkare via telekommunikation.

I USA finns också Nurse Practitioners som efter en 4-årig utbildning, under eget ansvar får ordinera och skriva ut medicin. Arbets- och ansvarsområdet liknar PA:s men NP:s har också förebyggande samtal, undervisning och rådgivning.

Enligt amerikanska läkarförbundet kommer det att saknas 85.000 läkare i USA om tio år, men förbundet är ändå motståndare till att låta ickeläkare få utvidgade ansvarsområden på ett sätt som de anser kan utgöra ett hot mot patienters hälsa och säkerhet.

Min svåger Steve, barnläkare och chef på sjukhuset, menar dock att det finns professionella och ekonomiska möjligheter med denna arbetsfördelning.
”Det är nödvändigt att effektivisera läkarnas arbete, men det är viktigt att känna de etiska och professionella begränsningarna när man delegerar läkares arbetsuppgifter” säger han.

PA Ashley har inga planer på att läsa vidare till läkare. Hon tycker att läkarutbildningen är för lång och krävande och är nöjd med sitt läkarassistentarbete.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera