Nyhetsarkiv

Arvin tog initiativ till uppror mot nedskärningarna

Vid omvalskampanjen i Västra Götalandsregionen i våras tävlade politikerna i vallöften om sjukvården. Samtidigt fick personalen på Sahlgrenska sjukhuset, trots anställningsstopp och besparingar, pressa sig hårt för att klara av ett tidigare politiskt löfte – att korta väntetiderna på akuten till en timme.

– Det fick till följd att jourerna blev längre. Mer läkartid lades på akuten än på operation – vi träffade visserligen fler patienter men fick ännu mindre tid med var och en, säger Arvin Yarollahi.

De dagliga kontakterna med hård pressad vårdpersonal i skarp kontrast mot politikernas löften och verklighetsbild fick Arvin Yarollahi att reagera. Han mejlade sjukhusledningen med frågor om besparingarna och neddragningen av antalet vårdplatser, utan att få svar. Han mejlade politikerna, men fick inget svar där heller.

Då startade han en Facebook-grupp mot nedskärningar i vården, som i dagsläget har nästan 5 000 medlemmar, och ett upprop som närmar sig 4 000 underskrifter. ”Vårdupproret” har det kallas i medierna.

I dag arbetar rörelsen under flera namn – Facebook-gruppen heter Nej till nedskärningar inom vården och nätverket har även en webbplats, sjukvårdsreform.se. Aktiviteter sker även i andra sociala medier, till exempel den helt nätbaserade debattsajten Newsmill och nätverkets egna videor läggs upp på Youtube.

– Jag är ingen ledare, vi har ingen styrelse och inga beslut att fatta. Målet är att skapa opinion och debatt, och vi skapar forum, samlande kanaler för dem som delar våra åsikter, säger Arvin Yarollahi.
Nätverket kallar sig politiskt obundet men arbetar samtidigt efter vissa ”grundprinciper” som är politiska till sin natur. Ett exempel är nej till offentlig finansiering av privata vårdbolag. Man vill minska politikernas makt över vården och att en ”oberoende sanningskommission” tillsätts för att granska Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Vi är emot det ökade politiska styret över resursfördelningen till vården. Ett exempel är bygget av det nya bild- och interventionscentrum som nu byggs i Göteborg, ett statusprojekt som kostar 1,3 miljarder samtidigt som det saknas resurser till basal sjukvård.

Arvin Yarollahi har riktat kritik mot delar av läkarkåren, särskilt en del chefer som han menar ”sitter fast i systemet” och inte vågar yttra sig av rädsla för att riskera sin lön eller karriär. Själv har han på grund av frispråkiga uttalanden på arbetsplatsträffar fått flera påstötningar om att ligga lågt.

– Chefer har ifrågasatt att jag tagit upp dessa frågor under arbetstid, och sagt att jag får hålla på med detta på fritiden istället. När det hände för andra gången kände jag att jag inte kan arbeta för en sådan organisation. När man inte tillåter kritik är det ett symtom på att sjukvården är sjuk.
Efter påtryckningar fattade Arvin Yarollahi beslutet att säga upp sig från sin ST-tjänst på Sahlgrenska.

– Jag är inte orolig för min karriär. Förändringen är ”runt hörnet” i svensk sjukvård, i och med att vi har ett brett nätverk över hela landet, där vårdpersonal, patienter och anhöriga arbetar tillsammans.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera