Nyhetsarkiv

Årets Visslare och Friska Sjukvårdspriset utdelat

Karin Båtelson, vice ordförande i Sjukhusläkarna, inledde prisutdelningen med att tala om inskränkningarna i yttrandefriheten på arbetsplatsen. Hon anknöt till en ny avhandling, som bland annat visar att fyra av tio chefer inte accepterar att anställda kontaktar medierna.

– Vi vill ha ett ökat skydd för visslare. Det kan till exempel ske genom visslarombud som stöder uppgiftslämnare och genom att en myndighet, exempelvis Arbetsmiljöverket, får ansvar för tillsyn av det rättsliga skyddet för visslare.

Tog strid för yttrandefriheten

Årets första visslare, Vincent Ugarph, fick priset med motiveringen: ”För att rakryggat ha tagit strid för yttrandefriheten på arbetsplatsen. Vincent Ugarph JO-anmälde landstingsledningens försök att stoppa kritiska röster. JO uttalade sig till stöd för honom och mot landstingsledningens försök att inskränka rätten att yttra sig. JO:s beslut befäster rätten till åsikts- och yttrandefrihet i arbetslivet.”

Sjukhusläkaren har tidigare skrivit om Vincent Ugarph och händelserna i Hudiksvall, se länkar i slutet av texten.

Utnyttjade meddelarfriheten

Årets Visslare delade även ut till Kerstin Lundgren, sjuksköterska i Falköping, med motiveringen: ”Kerstin Lundgren arbetade som sjuksköterska på sjukhuset i Falköping och slog larm sedan en av nattambulanserna dragits in och den enda kvarvarande ambulansen inte nådde fram i tid. Hon utsattes för förtal och påtryckningar för att ha utnyttjat sin meddelarfrihet, men tack vare allmänhetens stöd kunde sjukhuset få tillbaka sin nattambulans”.

Har ökat kunskapen i samhället

Friska Sjukvårdspriset delades ut till Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, med motiveringen: ”För att ha ökat kunskapen i samhället om sällsynta diagnoser och dess konsekvenser för diagnosbärare och anhöriga”.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera