Nyhetsarkiv

Årets motioner: ”Ansvar och befogenheter måste matcha”

Även Sjukhusläkarna i Varberg tar upp frågan om ansvar och befogenheter. De påpekar i sin motion att utvecklingen tycks gå mot budget- och personalansvar flyttas allt högre upp i sjukvårdsorganisationerna, medan chefer närmare verksamheten saknar reell makt.

Sjukhusläkarna i Göteborg vill att föreningen kartlägger om antalet kombinationstjänster för klinisk forskning blivit färre de senaste åren och att effekterna av detta i så fall klargörs. Lokalavdelningen motionerar också om att läkare ska få adekvat utbildning i farmakologi och att rutiner för regelbundna läkarstyrda läkemedelsgenomgångar ska införas där behovet finns.

Lokalavdelningen i Östra Skåne vill stärka det lokala opinionsbildande arbetet, med en tydlig policy och medieträning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera