Nyhetsarkiv

Arbetsmiljöverket: Problemen är ytterst allvarliga

Arbetsmiljöverket har träffat företrädare för Läkarförbundet och Vårdförbundet i samband med en inspektion för att diskutera arbetsmiljöproblemen som är kopplade till vårdplatsbristen och den överfulla akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Anders Ringqvist, sektionschef på Arbetsmiljöverket, beskriver situationen som ytterst allvarlig.

– Det är för lite resurser och för stora krav. Sjukhusledningen och politikerna måste agera, säger han.

Anna Rask-Andersen, huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala och ordförande för Sjukhusläkarna i Uppsala, skickade i slutet av mars en så kallad 6:6a-framställande till regionledningen och politiker. Hon krävde åtgärder för att få bukt på vad som beskrivs som allvarliga arbetsmiljöproblem kopplade till vårdplatsbristen och den överfulla akutmottagningen på Akademiska sjukhuset.

Anna Rask-Andersen är dock inte tillfreds med sjukvårdsstyrelsens och regiondirektörens besked. I slutet av april begärde hon därför att Arbetsmiljöverket skulle ingripa för att få till en ändring.

Hon beskriver i anmälan till myndigheten hur vårdplatsbristen har medfört stockningar av patienter på akutmottagningen. Arbetsbelastningen är så hög att läkarna inte har möjlighet att ta raster. Det förekommer också att läkare inte har tid att gå på toaletten.

– Det har förekommit att upp till 25 patienter legat i korridorerna på akuten och väntat på vårdplats på morgonen, och att ambulanserna inte har kunnat lämna av sina patienter. Det är mycket allvarligt. Vad skulle hända om det sker en stor olycka? Det är helt förfärligt. Jag saknar ord, säger Anna Rask-Andersen.

I skrivelsen till Arbetsmiljöverket betonar Anna Rask-Andersen att Arbetsmiljöverket måste förelägga åtgärder på sju punkter. Hon anser inte minst att vårdplatser på Akademiska sjukhuset måste öppnas på en gång, att förbud införs mot att vårda patienter med beslut om inläggning i akutmottagningens lokaler, samt att sjukhusets uppdrag anpassas till resurserna. Anna Rask-Andersen framhåller att vissa patientgrupper måste prioriteras bort, och vidhåller kravet om att sjukhuset bör förstatligas.

Vården måste förstatligas för att bli jämlik.

– När pengarna inte räcker kan man inte bara säga att vi ska springa fortare. Det kommer den ena managementmetoden efter den andra, men det går inte att kräva att personalen ska göra mer med samma resurser, säger hon, och tillägger att akuten redan i dag tvingas prioritera bort patienter.

– Vården måste förstatligas för att bli jämlik. I dag är vården inte det.

Anna Rask-Andersen har anmält Akademiska till Arbetsmiljöverket. Foto: Göran Segeholm.

Anders Ringqvist, sektionschef på Arbetsmiljöverket, håller med om att situationen på akuten är allvarlig.

– Det är för lite resurser och för stora krav. Det är tydligt att det stockas upp på akuten, och det är inte hållbart. Sjukhusledningen och politikerna måste agera, oavsett vilket beslut som vi kommer fram till. Alla är överens om att det finns problem, men det är svårt att hitta snabba lösningar, säger han.

Det är ett stort bekymmer för hela Akademiska sjukhuset.

Företrädare för Arbetsmiljöverket träffade representanter från Akademiska sjukhuset, Läkarförbundet och Vårdförbundet i samband med en inspektion i början av maj. Maria Lundvall-Sund, arbetsmiljöinspektör, var med på mötet.

– Det är ett problem som är svårlöst. Personalen kan inte påverka det här, den har ju inte mandat att se till att det finns fler platser på resten av sjukhuset. Det är ett stort bekymmer för hela Akademiska sjukhuset. För att kunna komma till rätta måste frågan hanteras på högsta nivå.

Bakgrunden till inspektionen var att även Vårdförbundet lämnat in en 6-6:a-framställan.

Sjukhusledningen har tidigare meddelat att fler vårdplatser ska öppnas fram till sommaren. Marianne van Rooijen, biträdande sjukhusdirektör, har uppgett för P4 Uppland att sjukhuset på sikt behöver anställa 50 till 100 sjuksköterskor och öppna omkring 70 nya vårdplatser.

Fotnot: Under vecka 20 avvisade Arbetsmiljöverket Anna Rask-Andersens framställan, delvis av formella skäl och delvis på grund av att myndigheten ansåg att den inte kunde ta ställning till alla punkter.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera