Nyhetsarkiv

Arbetsmiljöverket: Ohållbar arbetssituation vid akuten i Lund

Akutmottagningen i Lund har, som många andra akutsjukhus i landet, ett ökande antal patienter. Samtidigt har bemanningen tunnats ut.

– För fem år sedan bemannade 40 läkare jourlinjerna på akutmottagningen. I dag är de bara 23, berättar Lars Nevander i Mellersta Skånes läkarförening. Egentligen skulle antalet läkare på akuten vara ännu lägre, eftersom sex akutläkare kallats tillbaka från sin randutbildning för att fylla luckor.

Mats Ryderheim på Arbetsmiljöverket i Skåne säger att situationen på akuten i Lund är så allvarlig att det nu är ”skarpt läge” för myndigheten. Om inte regionledningen kommer in med en åtgärdsplan till den 30 januari går Arbetsmiljöverket vidare med vitesföreläggande. Senast den 15 mars ska åtgärderna på akuten vara genomförda.

– Arbetssituationen för personalen är så pressad att det är ohållbart, säger Mats Ryderheim. Redan nu har flera i personalen sagt upp sig och sjukhuset tappar kompetens.

Psykisk press

Arbetsmiljöverket har tagit ett brett grepp över arbetsmiljön på akuten i Lund och genomfört en inspektion efter dansk modell, där observationer utförts under en arbetsdag och intervjuer genomförts med de olika yrkesfunktionerna på akuten.

Resultatet av inspektionen visar framför allt på en hög psykisk press. För den medicinska personalen framför allt för att resurserna inte räcker för att kunna uppfylla riktlinjernas krav på att bedöma prioriterade patienter i tid och kontrollera vitalparametrar tillräckligt ofta. ”Då detta vid några tillfällen lett till ödesdigra händelser med LEX Mariaärenden bidrar detta till nästan ohanterbar, känslomässig belastning för berörda arbetstagare. Arbetssituationer som ovan beskrivits är stark bidragande faktorer till den upplevda frustration som uppstår med anledning av oron för patientsäkerheten.” skriver Arbetsmiljöverket, som också konstaterar att verksamheten inte är dimensionerad utifrån verksamhetens behov.

Vid det tillfälle då Arbetsmiljöverket genomförde sin inspektion fanns inga lediga fysiska vårdplatser på sjukhuset, och patienter fick ligga kvar på akuten i väntan på inläggning.

Rätta till obalans

– Det vi framförallt är ute efter är att rätta till den obalans som råder mellan sjukhusets uppdrag och de bristande förutsättningarna. Det finns i dag inte rimliga möjligheter att följa riktlinjerna för de prioriterade patienterna, säger Mats Ryderheim.

Arbetsmiljöverket vill att flera åtgärder ska genomföras på akutmottagningen: Arbetsbelastningen ska anpassas så att de medicinska riktlinjerna kan följas- Ansvaret för arbetsmiljön och delegeringen av arbetsmiljöuppgifter ska redovisas. Med delegeringen ska följa resurser, mandat och befogenheter. Beslut om arbetsmiljöåtgärder ska fattas på de beslutsnivåer där det finns tillräckliga befogenheter och resurser.

Lars Nevander i Mellersta Skånes läkarförening säger att en långvarig resursbrist ligger till grund för problemen i dag.

– Besparingar har lett till att att tjänster dragits in eller har stått vakanta, vi har inte fått någon tilldelning av ST-block. Det har gått så långt att det i dag är svårt att rekrytera till akutmottagningen på grund av den hårda belastningen.

Kan beordras

För att kortsiktigt lösa situationen har läkare vid kirurgkliniken uppmanats att ta extrapass på akuten. Om situationen inte kan lösas på frivillig väg kan kirurgchefen beordra ut kirurgerna till akuten. Akutmottagningen får också dispens från anställningsstoppet.

– Från fackligt håll vill vi att man tydligt åtskiljer frivilligt arbete och beordring. Vi anser att det inte är en bra lösning att beordra bemanning på akuten. På längre sikt behövs det ökade resurser till sjukvården. Skåne har i dag lägst landstingsskatt i Sverige, säger Lars Nevander.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera