Nyhetsarkiv

Arbetsmiljöverket: ”Frustrerande att problemen fortsätter”

I våras kallade Arbetsmiljöverket politiker och högre tjänstemän för att få dem att ta ett helhetsgrepp på överbeläggningarna vid Helsingborgs lasarett. Åtgärden är mycket ovanlig.

Normalt vänder sig Arbetsmiljöverket till sjukhusledningen eller respektive klinik men i fallet Helsingborg har det inte fungerat.

sjukhussangar-i-korridor– Sjukhuset har betalat 5,3 miljoner kronor i vite, det är oerhört frustrerande och tråkigt att konstatera för personalens skull att problemen fortsätter. Landstinget och politikerna måste ta sitt arbetsgivaransvar, det är inget de kan tulla på, säger Lise-Lotte Hamfelt, inspektör vid Arbetsmiljöverket, region Syd.

Mötet med beslutsfattarna om överbelagda vårdavdelningar i våras uppfattade Lise-Lotte Hamfelt som konstruktivt men med anledning av situationen ser hon att det kommer att behöva följas upp under hösten.

I går berättade Sjukhusläkaren.se om hur trycket på lasarettets akutmottagning nu ökar extremt mycket. Under förra årets första åtta månader övernattade drygt 50 patienter i snitt per månad på akuten, i år var motsvarande siffra nästan 200 patienter. Men för överbeläggning på akuten utdöms inga viten.

Efter Vårdförbundets 6:6a-anmälan i april om svårigheterna att slussa patienter vidare från akuten har Arbetsmiljöverket inspekterat verksamheten och underrättat Region Skåne om åtgärder. Frågan om akuten är ett öppet ärende, säger Lise-Lotte Hamfelt.

Varför utdömer ni inte viten även på akuten?

– Det skulle direkt drabba patienten. Arbetsmiljöverket har inte använt sig av vitesföreläggande för sängars placering på en akutmottagning eftersom det räknas som öppenvårdsverksamhet.

Men om det i praktiken är slutenvård som bedrivs där?

– Vi tycker att det är viktigare att försöka få landstingspolitikerna att ta ett helhetsgrepp och strävar efter att synliggöra bilden av personalens arbetsmiljö för beslutsfattarna, de äger ju frågan och måste ge personalen stöd. Det handlar ju också om patientsäkerheten men det är en fråga för Ivo.

– Man kan inte belasta akutmottagningarna hur mycket som helst. En ökad mängd patienter och anhöriga ger bland annat förändringar i luftkvalitet, trånga arbetsutrymmen och hot- och våldssituationerna riskerar att bli fler.

– Även akutmottagningen i Lund gjorde före sommaren en 6:6a-anmälan, arbetssituationen var lika illa där. De kunde inte slussa patienterna vidare till avdelningar från akuten. Där tog man beslutet om att stänga ambulansintaget nattetid under sommaren.

I Helsingborg innebär överbeläggning att sängar placeras i korridorerna på grund av platsbrist men överbeläggning är inte detsamma som korridorplacering, förklarar Lise-Lotte Hamfelt.

– I Lund finns det fler fysiska platser. Där kan överbeläggning handla om att man stänger ned vårdplatser och när trycket blir för högt öppnar man platser men utan att ha tillräckligt med personal. Står då sängarna 80 centimeter från väggen så blir det inga viten.

Hon har sett hur personalbristen på sjukhusen blivit mer tydlig under det senaste året.

– Man kan klara tung arbetsbelastning under en period men inte så länge, man ska inte behöva må så dåligt på sin arbetsplats. Frågan måste lyftas i organisationen, det är jätteviktigt!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera