Nyhetsarkiv

Hur många säsonger till…?

Åratal av besparingar, allt mer anorektisk vård­platssituation, läkarbrist, sjuksköterske­brist och löften om förbättringar som aldrig infrias. Vad har det inneburit för arbets­miljön? Sjukhusläkaren ställde frågan till läkare runt om i landet.

Vi ställde följande frågor:

  1. Förekommer stora problem med sjukhusläkarnas arbetsmiljö i ert distrikt?
  2. Vilka problem förekommer?
  3. Var är problemen som störst (på vilka sjukhus och enheter)?
  4. Har ni några exempel på god arbetsmiljö?
  5. Har läkarna i distriktet tillgång till egna rum (och möjlighet till kvalitetsarbete i ostörd miljö)?
  6. Är arbetsbelastningen rimlig överlag – om nej, var är problemen som störst?
  7. Har läkarna möjlighet att påverka sin arbetssituation?
  8. Vad kan göras för att förbättra arbetsmiljön?

Läs artiklarna för att få svaren. Nästan alla har stora arbetsmiljöproblem.

GÖTEBORG

SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS I BORÅS

ÄNGELHOLM

HELSINGBORG

LUND

KAROLINSKA

SÖRMLAND

ÖREBRO

ÖSTRA SKÅNE

VÄSTERNORRLAND

VÄSTERBOTTEN

UPPSALA

Läs också:

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera