Nyhetsarkiv

Arbetsfördelning blir uppdrag för Socialstyrelsen

Vem ska egentligen göra vad inom sjukvården? Den frågan vill Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikstörm ha svar på. Han ger Socialstyrelsen i uppdrag att komplettera och sprida information om detta. 

Socialstyrelsen har även tidigare påpekat att det finns väldigt få formella hinder för omfördelning av många arbetsuppgifter. Idag finns dessutom en stor utmaning i att nå och erbjuda alla nyanlända en hälsoundersökning. Därför är det extra angeläget att landstingen ska kunna organisera sin verksamhet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

”Genom tydlig information om detta som dessutom når ut i vården hoppas vi kunna underlätta ett nödvändigt utvecklingsarbete som i sin tur kan leda till en mer effektiv vård” säger Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsens uppdrag går ut på att utveckla och komplettera sin handbok ”Vem får göra vad i hälsa- och sjukvården och tandvården” med ett särskilt beaktande av verksamheter inom hälso- och sjukvården som berörs av den pågående flyktingsituationen.  Socialstyrelsen ska också säkerställa att informationen görs lättillgänglig och på ett ändamålsenligt sätt kan nå verksamheter inom hälso- och sjukvården på alla nivåer.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera