Nyhetsarkiv

Arbetet mot en nationell läkemedelslista fortsätter

Läkarförbundet har under året analyserat och konkretiserat behovet av en nationell läkemedelslista. Resultatet presenterades i september och nu väntar man på nästa steg i arbetet.

Under hösten 2015 presenterade E-hälsokommittén, på uppdrag av socialdepartementet, ett förslag till lagstiftning som skulle kunna möjliggöra en nationell läkemedelslista. Betänkandet, ”Nästa fas i e-hälsoarbetet”, möttes dock av stark kritik, bland annat från Datainspektionen som menar att det saknas ”ordentliga analyser, proportionerliga och välgjorda avvägningar där alternativa metoder och mindre integritetskränkande alternativ övervägs”.

I oktober förra året anordnade Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) ett rundabordssamtal där flera myndigheter deltog. Datainspektionen framförde även där sin kritik och efterfrågade en tydligare redogörelse för varför en nationell läkemedelslista behövs och vad en dylik som helhet skulle innebära för integriteten.

Av den anledningen genomförde läkarförbundet en behovsanalys utifrån ett läkarperspektiv, i form av fokusgrupper, som mynnade ut i rapporten ”Nationell läkemedelslista nu!”. Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini, ledamot i Sjukhusläkarna samt i RLIM, säger att rapporten fick ett positivt mottagande då den presenterades för bland annat socialdepartementet, Datainspektionen och Socialstyrelsen. Också att undersökningen visar just läkarnas behov, både utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Nu väntar man på nästa steg i arbetet, som väntas komma under hösten.

– Vi har fått veta att socialdepartementet planerar att lägga fram ett förslag, som förhoppningsvis kommer i november. Vi vet också att man från politiskt håll ser positivt på det här, bland annat har Gabriel Wikström sagt att det ska bli en nationell läkemedelslista, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera