Nyhetsarkiv

Är det rätt att neka patienter ersättning för att vårdmetoden inte finns i Sverige?

Eva Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt med EG-rätt som specialområde:
▼ – Man kan inte neka ersättnig för att man inte gör på samma sätt i Sverige.
Det är inte relevant om metoden används i Sverige eller inte. Det som är avgörande är om metoden är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen ska dock ingå i det som ersätts av den allmänna sjukvårdsförsäkringen i Sverige. Man kan inte få ersättning för exempelvis skönhetsoperationer och aborter.

Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt:
▼ Metoden, eller delar av den behöver inte finnas i Sverige.
Vad Jelinek-domen sade var att om metoden funnits i Sverige var det en behandling som skulle ersatts av vår allmänna sjukvårdsersättning.
Det finns heller inget stöd i EG-rätten att begränsa rätten till ersättning för den vård som endast finns i patientens hemlandsting.
Vår allmänna sjukvårdsförsäkring är en nationell försäkring. EU:s gemenskapsrätt är ett avtal mellan nationer, EU förhandlar inte med svenska landsting.
EG-rätten ger Sverige befogenhet att inom landet organisera sjukvården som vi vill utan att EU lägger sig i, men när det gäller att ersätta planerad vård i efterhand som patienter fått i andra EU-länder enligt EG-fördraget så har Sverige inte rätt att införa krav på att vårdmetoderna ska vara identiska eller i flera avseenden överensstämma med svenska metoder.

Rudolf Laurin, Susanne Jelineks advokat:
▼ – Att hävda att vårdmetoden eller stora delar av den måste finnas i Sverige blir ju nonsens, det blir ju moment 22.
Susanne-Jelinek-domen gällde inte hur mycket av metoden som fanns eller inte fanns i Sverige utan rätten att få vård utan förhandstillstånd, såvida vården uppfyller kraven på att vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
I Susanne Jelineks fall användes metoden endast på universitetskliniken i Kiel. Den ansågs ändå vara en behandling som om den funnits i Sverige skulle ha kunnat givits på ett svenskt sjukhus och därför skulle ersättas av vår allmänna sjukvårdsförsäkring.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera