Nyhetsarkiv

Är det rätt att neka patienter ersättning för att vårdmetoden inte finns i Sverige?

Eva Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt med EG-rätt som specialområde:
▼ – Man kan inte neka ersättnig för att man inte gör på samma sätt i Sverige.
Det är inte relevant om metoden används i Sverige eller inte. Det som är avgörande är om metoden är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen ska dock ingå i det som ersätts av den allmänna sjukvårdsförsäkringen i Sverige. Man kan inte få ersättning för exempelvis skönhetsoperationer och aborter.

Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt:
▼ Metoden, eller delar av den behöver inte finnas i Sverige.
Vad Jelinek-domen sade var att om metoden funnits i Sverige var det en behandling som skulle ersatts av vår allmänna sjukvårdsersättning.
Det finns heller inget stöd i EG-rätten att begränsa rätten till ersättning för den vård som endast finns i patientens hemlandsting.
Vår allmänna sjukvårdsförsäkring är en nationell försäkring. EU:s gemenskapsrätt är ett avtal mellan nationer, EU förhandlar inte med svenska landsting.
EG-rätten ger Sverige befogenhet att inom landet organisera sjukvården som vi vill utan att EU lägger sig i, men när det gäller att ersätta planerad vård i efterhand som patienter fått i andra EU-länder enligt EG-fördraget så har Sverige inte rätt att införa krav på att vårdmetoderna ska vara identiska eller i flera avseenden överensstämma med svenska metoder.

Rudolf Laurin, Susanne Jelineks advokat:
▼ – Att hävda att vårdmetoden eller stora delar av den måste finnas i Sverige blir ju nonsens, det blir ju moment 22.
Susanne-Jelinek-domen gällde inte hur mycket av metoden som fanns eller inte fanns i Sverige utan rätten att få vård utan förhandstillstånd, såvida vården uppfyller kraven på att vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
I Susanne Jelineks fall användes metoden endast på universitetskliniken i Kiel. Den ansågs ändå vara en behandling som om den funnits i Sverige skulle ha kunnat givits på ett svenskt sjukhus och därför skulle ersättas av vår allmänna sjukvårdsförsäkring.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera