Nyhetsarkiv

”Är det hållbart med kliniska prövningar i Sverige?”

Enkäten visar på fortsatt nedgång för kliniska prövningar även under 2012. Den främsta orsaken är att sjukvården inte ger tid och utrymme för att delta i forskning, enligt Lif.

Det har blivit dyrare att genomföra kliniska prövningar framförallt för att de protokoll som ska följas blir allt mer omfattande och mätningar tar mer tid i anspråk. Men trots att vården ersätts för alla kostnader för kliniska prövningar minskar både antalet prövningar och antalet studiepatienter.

För att vända utvecklingen vill Lif att kliniska forskning ska mätas och offentliggöras i Öppna jämförelser. Lif ger sin också in i debatten om sjukvårdens ersättningsmodeller och vårdavtal. Pengar ska fördelas efter medicinska resultat snarare än för antalet genomförda insatser, menar Lif. De vill också att ALF-medlen ska tilldelas i relation till i vilken utsträckning universitetssjukhusen deltar i kliniska prövningar och tillgodogör sig medicinska innovationer.

Lif föreslår även att ett nationellt register skapas över sjukvårdsenheter som har infrastruktur, kunskap och erfarenhet att delta i klinisk forskning.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera