Nyhetsarkiv

Är det dags för staten att ingripa?

Läkare finns till för att sköta befolkningens behov av sjukvård. Därför är det rimligt med en nationell styrning av ST-block. Det anser Anne Ekdahl, ordförande för Svensk geriatrisk förening. Nej, centraliserad styrning av ST-tjänsterna är inte bra, menar Lill Bergenzaun, facklig sekreterare i Svensk förening för anestesi och intensivvård, SFAI.

Specialisterna i anestesi och intensivvård är många men behöver bli ännu fler. Men specialitetsföreningen är helt emot centraliserad styrning av ST-tjänsterna. Det är beslut som måste ligga i verksamhetschefens händer, säger Lill Bergenzaun.

– Vi är överens om att central styrning av ST-tjänster inte är bra. Om man har rätt person som underläkare på kliniken så finns det ett otroligt stort värde i att knyta den personen snabbt till kliniken.

Lill Bergenzaun menar att om kliniken behöver vänta på en central tilldelning av ST-tjänster finns det en risk att underläkare söker sig någon annanstans.

Anne Ekdahl, ordförande för Svensk geriatrisk förening och studierektor i Norrköping:

– Vi finns till för att sköta befolkningens behov av sjukvård och det är vad vi tar våra skattemedel till. Det kan inte riktigt vara rimligt att man utbildar sig enbart till det man bara har lust med.

Anne Ekdahl
Lill Bergenzaun

Däremot har hon inget svar på exakt hur statens fördelning av ST-blocken skulle se ut eller hur den skulle gå till.

– En central fördelning av ST-blocken blir ju ett ingrepp i det regionala självstyret så det är ganska vanskligt, men det är något jag tycker vore bra.

Att det finns alldeles för få geriatriker tror hon beror på att man inom många regioner/landsting inte tydligt satsar på geriatrik. I stora delar av landet finns inte ens geriatriska kliniker.

– Man vill ju inte utbilda sig till geriatriker om man sedan inte har möjlighet att arbeta inom sin specialitet.

Trots det så menar Anne Ekdahl att det finns ett stort intresse för geriatrik bland unga läkare.

– Det är inte där problemet ligger utan man vill satsa på ett framtidsyrke där det är tryggt att arbeta.

Lill Bergenzaun arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, men har också erfarenhet från Skånes universitetssjukhus, där tillsättningen av ST-tjänster sker efter central samordning i regionen. Det kan leda till att en klinik kan bli tvungen att anställa underläkare utan ST-tjänst för att klara bemanningen, men att dessa inte med säkerhet får en likvärdig utbildning som andra med formella ST-tjänster.

Lill Bergenzaun och SFAI anser att verksamhetschefen som oftast har en bra överblick och kunskap om hur många läkare inklusive ST-läkare som verksamheten behöver borde få ansvaret att styra över tilldelningen.

– En kontinuerlig återväxt säker­ställer en jämn bemanning. Beslut om anställningsstopp över en längre period kan leda till att kliniken helt saknar ST-läkare under period när dessa ska lämna för sido-och randutbildningar.

Lill Bergenzaun säger att det finns stor efterfrågan på specialister hos privata aktörer, som har blivit fler efter vårdvalet, och hos bemanningsföretag som även rekryterar till andra länder. Erbjudanden kommer regelbundet och många gånger erbjuds det bättre lön och arbetsvillkor med lägre jourbörda.

– Utomlands kan lönen vara upp till det dubbla jämfört med i Sverige, inklusive betald skolgång till barnen. Det kan förstås kännas lockande.

Utlandstjänstgöring kan vara ett positivt kunskapstillskott till kliniken under förutsättning att medarbetaren återkommer.  Den chansen är större om man i grunden trivs på sin arbetsplats.

– Det viktigt för en klinik att kunna erbjuda en bra arbetsmiljö, rimliga löner och stimulerande arbetsuppgifter.

En positiv spiral utvecklas då där läkare söker sig till en arbetsplats för att den upplevs som utvecklande och erbjuder en bra arbetsmiljö. En negativ spiral där många slutar av missnöje kan vara förödande.

– De kraftiga besparingarna, framför allt på de stora akutsjukhusen har nog tyvärr bidragit till en negativ utveckling på flera kliniker, säger Lill Bergenzaun och avslutar:

– Sjukvården behöver utvecklas långsiktigt och är beroende av stabila beslut istället för kortsiktiga beslut med många omorganisationer.

I den enkätundersökning som Sjukhusläkarna har gjort svarar Svensk Geriatrisk Förening att det finns för få ST-tjänster och för få sökande till de tjänster som finns. Det råder också brist på handledare och fördelningen över landet är ojämn. En dyster beskrivning.

Fakta

Det finns cirka 450 specialister i geriatrik. Svensk Geriatrisk Förening uppskattar att det idag fattas cirka 200 geriatriker. Trots att det också finns just så  många ST-läkare i geriatrik så beräknas bristen öka i takt med stora pensionsavgångar.
Svensk förening för anestesi och intensivvård räknar med att det idag finns cirka 600 ST-läkare, men att det också finns en brist på cirka 250–300 specialister som verkar bestå med dagens utbildningstempo.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera